หมายเลข ID หัวข้อ : 00066754 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2015

รูปภาพและภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่มีการอัพโหลด ถึงแม้ว่า จะเสียบการ์ด Eye-Fi เข้าไปในกล้องแล้ว

รูปภาพและภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่มีการอัพโหลด ถึงแม้ว่า จะเสียบการ์ด Eye-Fi เข้าไปในกล้องแล้ว

  สำคัญ: ให้เข้าไปที่ ส่วนสนับสนุน Eye-Fi สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้ของกล้องและการ์ด Eye-Fi.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้เพื่อดูว่า รูปภาพและภาพยนตร์ต่าง ๆ ไม่ได้มีการอัพโหลด.

  • ถ้าหากกล้องของท่านมีตัวเลือก Upload Settings ในเมนูอยู่ด้วย, ให้ตั้งไปเป็น On.
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องนั้นอยู่ในระยะการทำงานได้ของ Wi-Fi network.

   หมายเหตุ: การติดต่อสื่อสารของเครือข่าย Wi-Fi อาจจะถูกรบกวนโดยการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์อื่น. ถ้าหากมีการติดต่อสื่อสารที่ไม่ดี, ให้ขยับตัวกล้องให้เข้าไปใกล้กับตัวแอ๊คเซสพอยต์ให้มากขึ้น.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้มีการเปิดและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายอยู่แล้ว.
  • ตรวจสอบว่า ตัวแอ็คเซสพอยต์ของ Hotspot ที่การ์ด Eye-Fi เชื่อมต่อด้วย มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้อยู่หรือไม่.
  • ตรวจสอบดูชนิดของรูปภาพที่ท่านพยายามจะส่ง.

  หมายเหตุ: ถ้ากล้องของท่านมีฟังก์ชัน GPS อยู่ด้วย, ให้ทำการปิดฟังก์ชัน GPS เมื่อทำการอัพโหลดรูปภาพต่าง ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยถึงที่อยู่ของท่าน.