หมายเลข ID หัวข้อ : 00182491 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ Picture Motion Browser - เรื่องการยุติให้บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ Picture Motion Browser

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

2014-06-03

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

ทางบริษัทฯได้จัดทำซอฟต์แวร์จัดการรูปภาพชื่อ PlayMemories Home, ออกมาสำหรับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะนำมาใช้แทน PMB (Picture Motion Browser), ที่ในขณะนี้มีให้ดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย.

บริการดาวน์โหลดของ PMB, รวมถึงซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องและการอัพเดตต่าง ๆ, จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2555.  ถ้าหากท่านใช้ PMB อยู่, กรุณาเปลี่ยนไปใช้ PlayMemories Home.

• เปลี่ยนไปใช้ PlayMemories Home สำหรับ Windows / Mac 
เว็บไซต์สนับสนุนสำหรับ PlayMemories Home