หมายเลข ID หัวข้อ : 00112384 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

วิธีการป้องกันผงฝุ่น, สิ่งสกปรก หรือ ความชื้นเข้าไปที่ตัวเซ็นเซอร์ภาพ (หรือกระจก) ที่อยู่ในตัวกล้อง.

  เนื่องจาก กล้อง DSLR, SLT, และ NEX สามารถที่จะใช้เลนส์ที่ปรับเปลี่ยนได้, จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีเศษผงฝุ่น, ชิ้นส่วนของสิ่งสกปรก หรือ ความชื้นที่จะมีช่องทางที่จะเข้าไปในกล้องได้ และเข้าไปติดอยู่ที่ตัวเซ็นเซอร์ภาพ (หรือ กระจก) ในที่สุด เมื่อทำการเปลี่ยนเลนส์. อย่างไรก็ตาม, มีคำแนะนำที่ช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้.

  หมายเหตุ: กล้อง DSLR และ SLT มีกระจกอยู่, แต่กล้อง NEX จะไม่มี.

  • ให้ทำการปิดเพาเวอร์ของกล้องก่อนที่ทำการเปลี่ยนเลนส์ - ตัวเซ็นเซอร์ภาพอาจมีประจุไฟฟ้าที่จะดึงดูดผงฝุ่นเข้าไปติดได้.
  • ให้ทำการเปลี่ยนเลนส์ในสภาวะแวดล้อมที่สะอาด, ที่อยู่ในอาคารที่ห่างไกลจากพัดลม, ช่องระบายอากาศหรือหน้าต่าง.
  • ตรวจสอบเลนส์นั้นก่อนใส่เข้าไปในตัวกล้อง; ถ้าหากพบว่า มีผงฝุ่นติดอยู่บนเลนส์ ให้ใช้ตัวเป่าลมเพื่อใช้ในการกำจัดออกไป.
  • เตรียมเลนส์ที่ท่านต้องการใส่เข้าไปให้เรียบร้อย เพื่อให้ช่องติดตั้งเลนส์ของกล้องถูกเปิดออกในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้.
  • ให้หันกล้องลงด้านล่างเมื่อจะทำการถอดหรือใส่เลนส์เข้าไปเพื่อเป็นการป้องกันผงฝุ่นหรือสิ่งสกปรกตกเข้าไปในช่องเปิดที่จะใส่เลนส์ของกล้องได้.
  • ใส่ฝาป้องกันฝุ่นเข้ากับด้านหน้าของกล้องหลังจากที่ได้ถอดเลนส์ออก ถ้าหากไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน ๆ.
  • ใส่ฝาปิดป้องกันฝุ่นเข้ากับเลนส์ที่ท่านถอดออกจากตัวกล้อง.

  ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้, มีโอกาสที่ผงฝุ่น, สิ่งสกปรก หรือ ความชื้นจะมีช่องทางเข้าไปด้านในของตัวกล้องกับเลนส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนนั้นได้. ความชื้นอาจยังคงสะสมอยู่ ถ้าหากอากาศภายในตัวกล้องนั้นแห้งและสภาวะแวดล้อมภายนอกมีความชื้น. ให้ทำตามคำแนะนำข้างต้น ที่อาจสามารถช่วยลดสถานการณ์เหล่านี้ใหลดน้อยลงได้

  ขั้นตอนต่าง ๆ ของวิธีการทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องจะดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้;
  ฉันต้องทำอย่างไรในการทำความสะอาดกระจกโปร่งแสงและตัวเซ็นเซอร์รับภาพ?