หมายเลข ID หัวข้อ : 00255579 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/12/2020

ฉันสามารถทำการอัปเดต กล้องโดยใช้ macOS Big Sur (11.0) และ Apple Silicon ได้หรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เราได้พบว่าท่านไม่สามารถทำการอัปเดต กล้องของท่านโดยใช้ macOS Big Sur (11.0) และ Apple Silicon ได้ เราตระหนักถึงปัญหานี้และกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
    เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีวิธีการแก้ปัญหาได้แล้ว