หมายเลข ID หัวข้อ : 00157184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/05/2021

วิธีการถ่ายโอนรูปภาพจากกล้องไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อถ่ายโอนรูปภาพจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ของท่านที่ทำงานด้วย Windows หรือ macOS โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  ข้อสำคัญ:

  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องนั้นรองรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของกล้องและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่นๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้อง จะต้องถอดสื่อสำหรับบันทึกออกไปก่อน ไม่ได้มีหน่วยความจำภายในอยู่ในกล้องครบทุกรุ่น
  • การ ถ่ายโอนภาพโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านช่อง USB จะขึ้นอยู่กับทั้งความสามารถของกล้องและระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง

  เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม สำหรับขั้นตอนการโอนถ่ายรูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อทาง USB :