หมายเลข ID หัวข้อ : 00189002 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2021

รูปไม่สามารถจะนำเข้าจากกล้อง Sony ได้ ใน PlayMemories Home.

  ถ้าหากท่านไม่สามารถนำเข้ารูปภาพจากกล้อง Sony ได้ ใน PlayMemories Home, ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ตรวจเช็คดูว่ากล้อง Sony นั้นได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่.

  2. การติดตั้ง PlayMemories Home เวอร์ชันล่าสุด .

  3. ให้ทำการรับรองอุปกรณ์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ของกล้องเข้าไปให้กับ PlayMemories Home.


   ฟอร์แมทของไฟล์

   การรับรองอุปกรณ์(Device Authentication)
   XAVC S
   AVCHD
   MPEG-2
   จำเป็น
   รูปภาพนิ่ง
   MPEG-4
   ไม่จำเป็น
   1. ต้องมั่นใจว่าได้เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้หลังการเปิดกล้อง Sony ขึ้นมา.

   2. คลิกที่ YES เมื่อมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา. ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ YES, โหมดการทำงานของ USB จะตั้งไว้เป็น MTP, ที่จะเป็นการปิดการทำงานไม่ให้ PlayMemories Home นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอได้.

    รูปภาพประกอบ

   3. เมื่อ PlayMemories Home รองรับกล้องแล้ว จะมีไดอะล็อก"Thank you for purchasing (ชื่อรุ่นเครื่อง)" แสดงขึ้นมา. คลิกที่ OK เพื่อปิดไดอะล็อกนั้น. ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ OK, การรับรองอุปกรณ์จะไม่สมบูรณ์.


  4. ในระหว่างที่เปิด PlayMemories Home , ให้เช็คและคงการเชื่อมต่อ USB ระหว่างกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ตลอด.

  5. ตรวจเช็คดูว่ามีรูปภาพเก็บบันทึกอยู่ในหน่วยความจำของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่เสียบเข้าไป ซึ่งเป็นอันที่บันทึกโดยตัวกล้องนั้น.

   หมายเหตุ: รูปถ่ายหรือวิดีโอบางอันที่เก็บไว้ในหน่วยความจำของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่ใส่เข้าไปในกล้อง อาจจะไม่ได้รับการรองรับถ้าหากบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์ตัวอื่นที่แตกต่างกัน.

  6. เปลี่ยนค่า USB Connect Setting และ USB LUN Setting ในตัวกล้อง.
   หลังการตัดการเชื่อมต่อกล้องออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ตั้งค่า USB Connect Setting ไปเป็น Mass Storage และ USB LUN Setting ไปเป็น Single เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และทำตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการรับรองหรือไม่.
   ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขั้นตอนการใช้งาน.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับกล้อง การใช้งานอาจจะแตกต่างกันไป หรือรายการตั้งค่าอาจจะไม่มี. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ คู่มือการใช้งานของกล้องของท่าน.

   • Handycam

    • เลือกที่ MENU - Setup - (Connection). ตั้งค่า USB Connect Setting ไปเป็น Mass Storage.
    • เลือกที่ MENU - Setup - (Connection) ตามลำดับ. ตั้งค่า USB LUN Setting ไปเป็น Single.
   • Cyber-shot

    • เลือกที่ MENU - รูปภาพประกอบ(Setup ) ตามลำดับ. ตั้งค่า USB Connect Setting ไปเป็น Mass Storage.
    • เลือกที่ MENU - รูปภาพประกอบ(Setup ) ตามลำดับ. ตั้งค่า USB LUN Setting ไปเป็น Single.
   • α (Alpha)

    • เลือกที่ MENU - Setup ตามลำดับ. ตั้งค่า USB Connection ไปเป็น Mass Storage.
    • หมายเหตุ: ไม่มี USB LUN Setting.
  7. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ด้วยสาย USB.

   เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะไม่รองรับกล้องได้อย่างถูกต้อง ถ้าหากใช้พอร์ต USB 3.0. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีทั้งพอร์ต USB 3.0 และ USB 2.0 ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB 2.0 และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่.

   ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ต USB 2.0, ให้ลองเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB อันอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นดู. ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ ให้เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB ทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำตาม ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นได้รับการรับรองหรือไม่.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของพอร์ต USB ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ให้ดูที่คู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือสอบถามกับผู้ผลิต.

  8. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

   มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์จะไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจากการทำงานที่ไม่เสถียรของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้.

   1. ถอดสาย USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่.
   2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์.
   3. หลังเสร็จสิ้นการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิดกล้องขึ้นมาและเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์. จากนั้น ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์ได้รับการรับรองหรือไม่.
  9. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool.ขึ้นมา
   อาจจะมีปัญหากับ PlayMemories Home. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool ขึ้นมาเพื่อคืนสภาพโปรแกรมไปเป็นค่าการปรับตั้งเริ่มต้น (การตั้งค่าหลังการติดตั้งเสร็จ). จากนั้น ให้ทำตาม ขั้นตอนที่ 3 เพื่อดูว่าอุปกรณ์ได้รับการรับรองหรือไม่.
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีเซ็ต PlayMemories Home.

  10. ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home และติดตั้งเข้าไปใหม่อีกครั้ง.
   PlayMemories Home อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home, จากนั้นให้ติดตั้ง PlayMemories Home เวอร์ชั่นล่าสุดเข้าไป.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน ให้อ้างอิงกับ คำถามและคำตอบต่อไปนี้.