หมายเลข ID หัวข้อ : 00066669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

กล้องปิดลงไปอย่างกระทันหัน

  ถ้าหากกล้องมีการปิดลงไปเองหลังการบันทึกภาพยนตร์หรือเมื่อทำการถ่ายภาพต่อเนื่องในช่วงเวลาสั้น ๆ ให้ตรวจเช็คในสิ่งต่อไปนี้:

  1. ตรวจเช็คดูว่ามีการเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือไม่.ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน. การประหยัดพลังงานสามารถจะยกเลิกได้โดยการใช้งานเช่นกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง. ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงความยาวของเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน.
  2. ตรวจเช็คดูว่าเรื่องเดียวกันนี้เกิดกับชุดแพ็คแบตเตอรี่อันอื่นด้วยหรือไม่ ถ้าหากท่านมีแบตเตอรี่หลายชุด ให้ลองเปลี่ยนอันอื่นดู. ถ้าสิ่งเดียวกันไม่เกิดกับชุดแพ็คแบตเตอรี่อันอื่น อาจจะมีความผิดปกติกับชุดแพ็คแบตเตอรี่นั้นก็ได้.

  ถ้าหากกล้องปิดลงไปเองหลังการบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  เมื่อใช้กล้องทำการบันทึกคลิป ภาพยนตร์ยาว ๆ หรือถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องจำนวนมาก, อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มสูงขึ้น. ถ้าหากอุณหภูมินี้สูงเกินไป ไอคอนเตือนอาจจะแสดงขึ้นมาและกล้องจะปิดตัวเองลงไปเพื่อเป็นการป้องกันวงจร. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความบกพร่องแต่อย่างใด; ตัวกล้องเพียงแต่ต้องการจะปิดลงไปนานหลายนาทีเพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลง.

  ระยะเวลาของเวลาที่ท่านปล่อยให้กล้องเย็นลง จะมีผลต่อระยะเวลาที่ท่านสามารถจะใช้งานได้หลังการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่ด้วย. ยิ่งท่านปล่อยให้กล้องเย็นลงยาวนานเท่าใด ท่านก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นก่อนที่อุณหภูมิภายในจะสูงขึ้นอีกครั้ง. ถ้าหากกล้องไม่มีเวลาในการเย็นตัวลงไปยาวนานพอ กล้องก็จะปิดตัวเองลงไปใหม่หลังจากนั้นในช่วงเวลาสั้น ๆ . เวลาการเย็นตัวลงอาจจะถึง 10 นาที หรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับกล้องหรือสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ .

  หมายเหตุ: ถ้าหากหลังจากที่ตรวจเช็คตามที่แนะนำข้างต้น และกล้องยังคงปิดหรือตัวแสดงคำเตือนอุณหภูมิยังคงแสดงอยู่ ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องของท่านหากเป็นไปได้.

  เพื่อให้ได้เวลาในการบันทึกที่ต่อเนื่องที่ยาวนานสำหรับภาพยนตร์ ท่านสามารถทำได้ดังนี้:

  • ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง.

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย. การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำนั้น. ตั้งมั่นใจว่ารูปภาพหรือภาพยนตร์ที่ท่านต้องการจะเก็บไว้ ได้รับการเก็บบันทึกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการฟอร์แมท.

  • หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องโดนแสงแดดส่องตรง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.
  • ปิดเพาเวอร์เมื่อกล้องไม่ได้ใช้งาน.
  • สำหรับกล้องรุ่น DSLR และ SLT , ให้ตั้งค่า SteadyShot ไปเป็น Off.

   หมายเหตุ:

   • เมื่อท่านปิด SteadyShot ไว้ ให้ใช้ขาตั้งกล้องช่วย เพื่อลดภาพสั่นในวิดีโอของท่าน.
   • สำหรับกล้อง SLT บางรุ่น การทำให้ภาพเสถียรจะถูกยกเลิกเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์. ด้วยเหตุผลนี้ อาจจะไม่จำเป็นต้องทำการปิด SteadyShot ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เสมอไป.

  ข้อสำคัญ: ระยะเวลาที่มีให้สำหรับการบันทึกภาพยนตร์จะแปรผันไปตามอุณหภูมิหรือสภาวะของกล้องก่อนที่จะเริ่มทำการบันทึก. ในเวลาใด ๆ ที่กล้องเปิดอยู่ อุณหภูมิในตัวกล้องจะมีการเพิ่มสูงขึ้น. เรื่องนี้รวมถึง เมื่อท่านถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งจริง ๆ และเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องจริง เช่นเมื่อท่านจัดองค์ประกอบภาพ.

  หมายเหตุ: การถ่ายภาพวิดีโอด้วยกล้อง DSLR และกล้องคอมแพ็ค มีความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ . กล้องเหล่านี้เหมาะสำหรับการถ่ายคลิปภาพยนตร์สั้น , แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. กลุ่มผู้ผลิตกล้อง DSLR และกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค ได้มีการกำหนดการจำกัดเวลาไว้ที่ 29 นาที, 50 วินาที สำหรับการบันทึกภาพวิดีโอต่อเนื่องด้วยกล้องเหล่านี้. อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ อาจจะสั้นลงไปได้กว่านี้มากขึ้นอยู่กับกล้องนั้น ๆ . ในความเป็นจริงได้มีกล้อง DSLR ยี่ห้อหนึ่งที่มีการจำกัดไว้ที่ 12 นาที และ อีกยี่ห้อหนึ่ง มีการจำกัดไว้ที่ 20 นาที. กล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ของ Sony ได้มีการจำกัดไว้ที่ 29 นาที, 50 วินาที สำหรับการบันทึกวิดีโอแบบไม่หยุด. เวลานี้จะมีผลต่อปัจจัยหนึ่ง ที่รวมถึงอุณหภูมิรอบข้าง จำนวนของคลิปที่ทำการบันทึกในครั้งนั้น และจำนวนเวลาที่กล้องถูกปล่อยให้เย็นลงในระหว่างคลิป.