หมายเลข ID หัวข้อ : 00066669 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/11/2019

กล้องปิดลงไปอย่างกะทันหัน

ถ้าหากกล้องปิดลงไปเองหลังการบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาอันสั้น

  ถ้ากล้องมีการปิดลงไปเองในทันที ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  1. ตรวจเช็คดูว่ามีการเปิดโหมดประหยัดพลังงานหรือไม่ถ้าหากท่านไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน การประหยัดพลังงานสามารถจะยกเลิกได้โดยการใช้งานเช่นกดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง ท่านสามารถเปลี่ยนช่วงความยาวของเวลาก่อนที่กล้องจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน
  2. ตรวจเช็คดูว่าเรื่องเดียวกันนี้เกิดกับชุดแพ็คแบตเตอรี่อันอื่นด้วยหรือไม่ ถ้าหากท่านมีแบตเตอรี่หลายชุด ให้ลองเปลี่ยนอันอื่นดู ถ้าสิ่งเดียวกันไม่เกิดกับชุดแพ็คแบตเตอรี่อันอื่น อาจจะมีความผิดปกติกับชุดแพ็คแบตเตอรี่นั้นก็ได้

  ถ้าหากกล้องปิดลงไปเองหลังการบันทึกภาพยนตร์หรือถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง กรุณาตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  เมื่อใช้กล้องทำการบันทึกคลิป ภาพยนตร์ยาวๆ หรือถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องจำนวนมาก อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าหากอุณหภูมินี้สูงเกินไป ไอคอนเตือนอาจจะแสดงขึ้นมาและกล้องจะปิดตัวเองลงไปเพื่อเป็นการป้องกันวงจร เรื่องนี้ไม่ได้เป็นความบกพร่องแต่อย่างใด; ตัวกล้องเพียงแต่ต้องการจะปิดลงไปนานหลายนาทีเพื่อให้ตัวเครื่องเย็นลง

  ระยะเวลาของเวลาที่ท่านปล่อยให้กล้องเย็นลง จะมีผลต่อระยะเวลาที่ท่านสามารถจะใช้งานได้หลังการเปิดกล้องขึ้นมาใหม่ด้วย ยิ่งท่านปล่อยให้กล้องเย็นลงยาวนานเท่าใด ท่านก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นก่อนที่อุณหภูมิภายในจะสูงขึ้นอีกครั้ง ถ้าหากกล้องไม่มีเวลาในการเย็นตัวลงไปยาวนานพอ กล้องก็จะปิดตัวเองลงไปใหม่หลังจากนั้นในช่วงเวลาสั้นๆ การเย็นตัวลงอาจจะใช้เวลาถึง 10 นาที หรือนานกว่า ขึ้นอยู่กับกล้องหรือสภาวะแวดล้อมนั้นๆ

  หมายเหตุ: ถ้าหากหลังจากที่ตรวจเช็คตามที่แนะนำข้างต้น และกล้องยังคงปิดหรือตัวแสดงคำเตือนอุณหภูมิยังคงแสดงอยู่ ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องของท่านหากเป็นไปได้

  เพื่อให้ได้เวลาในการบันทึกที่ต่อเนื่องที่ยาวนานสำหรับภาพยนตร์ ท่านสามารถทำได้ดังนี้:

  • ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง

   คำเตือน: มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหาย การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำนั้น ต้องมั่นใจว่ารูปภาพหรือภาพยนตร์ที่ท่านต้องการจะเก็บไว้ ได้รับการเก็บบันทึกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการฟอร์แมท

  • หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องโดนแสงแดดส่องตรงๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • ปิดเพาเวอร์เมื่อกล้องไม่ได้ใช้งาน
  • สำหรับกล้องรุ่น DSLR และ SLT ให้ตั้งค่า SteadyShot ไปเป็น Off

   หมายเหตุ:

   • เมื่อท่านปิด SteadyShot ไว้ ให้ใช้ขาตั้งกล้องช่วย เพื่อลดภาพสั่นในวิดีโอของท่าน
   • สำหรับกล้อง SLT บางรุ่น การทำให้ภาพเสถียรจะถูกยกเลิกเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ ด้วยเหตุผลนี้ อาจจะไม่จำเป็นต้องทำการปิด SteadyShot ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์เสมอไป

  ข้อสำคัญ: ระยะเวลาที่มีให้สำหรับการบันทึกภาพยนตร์จะแปรผันไปตามอุณหภูมิหรือสภาวะของกล้องก่อนที่จะเริ่มทำการบันทึก ในเวลาใดๆ ที่กล้องเปิดอยู่ อุณหภูมิในตัวกล้องจะมีการเพิ่มสูงขึ้น เรื่องนี้รวมถึง เมื่อท่านถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่งจริงๆ และเมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องจริง เช่นเมื่อท่านจัดองค์ประกอบภาพ

  หมายเหตุ: การถ่ายภาพวิดีโอด้วยกล้อง DSLR และกล้องคอมแพ็ค มีความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ กล้องเหล่านี้เหมาะสำหรับการถ่ายคลิปภาพยนตร์สั้น , แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ กลุ่มผู้ผลิตกล้อง DSLR และกล้องดิจิตอลคอมแพ็ค ได้มีการกำหนดการจำกัดเวลาไว้ที่ 29 นาที 50 วินาที สำหรับการบันทึกภาพวิดีโอต่อเนื่องด้วยกล้องเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ อาจจะสั้นลงไปได้กว่านี้มากขึ้นอยู่กับกล้องนั้นๆ ในความเป็นจริงได้มีกล้อง DSLR ยี่ห้อหนึ่งที่มีการจำกัดไว้ที่ 12 นาที และ อีกยี่ห้อหนึ่ง มีการจำกัดไว้ที่ 20 นาที กล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ของ Sony ได้มีการจำกัดไว้ที่ 29 นาที 50 วินาที สำหรับการบันทึกวิดีโอแบบไม่หยุด เวลานี้จะมีผลต่อปัจจัยหนึ่ง ที่รวมถึงอุณหภูมิรอบข้าง จำนวนของคลิปที่ทำการบันทึกในครั้งนั้น และจำนวนเวลาที่กล้องถูกปล่อยให้เย็นลงในระหว่างคลิป