หมายเลข ID หัวข้อ : 00202694 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/09/2020

วิธีการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ในเวอร์ชัน PDF

  เพื่อทำการดาวน์โหลดคู่มือให้ความช่วยเหลือเวอร์ชัน PDF ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หน้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นแพลทฟอร์มที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นการเดินทางของท่าน: โดยที่แถบค้นหาจะแสดงผลเฉพาะที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของท่าน
  ช่วยจำกัดขอบเขตของการค้นหาให้แคบลง!

  1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ หน้า นี้สามารถจะช่วยท่านค้นหาออกมาได้:
  2. พิมพ์ชื่อรุ่นของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาในเว็บไซต์สนับสนุน

   รูปภาพประกอบ

   ข้อสำคัญ: ต้องมั่นใจว่าท่านได้พิมพ์ชื่อรุ่นเครื่องของท่านเข้าไปถูกต้อง (รวมถึงเครื่องหมายขีดกลาง (hyphen) (-) ถ้ามี) ฟีเจอร์ช่วยการค้นหา จะช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า ได้พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปอย่างถูกต้อง
  3. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยการคลิกที่ชื่อผลิตภัณฑ์ของท่านในฟีเจอร์ ช่วยการค้นหาอัตโนมัติ (auto-suggest) หรือในผลการค้นหานั้น

   รูปภาพประกอบ

  2. ไปที่คู่มือให้ความช่วยเหลือสำหรับเครื่องของท่าน

  • เมื่อท่านอยู่ที่หน้าเครื่องของท่านแล้ว ให้คลิกที่แท็บ Manuals และเลือกที่ Help Guide

   รูปภาพประกอบ

  3. เปลี่ยน เส้นทาง URL

  • เมื่อคู่มือให้ความช่วยเหลือได้รับการโหลดมาแล้ว ให้คลิกที่ลิงค์ที่อยู่ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่าน

   รูปภาพประกอบ
    
  • เปลี่ยนหน้านี้ใน URL จาก

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/index.html

   ไปเป็น

   helpguide.sony.net/xxxxx/xxxxxxxx/xx/xx/print.pdf

   คู่มือให้ความช่วยเหลือเวอร์ชัน PDF จะได้รับการโหลดเข้ามา