หมายเลข ID หัวข้อ : 00206916 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/10/2019

ช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ยาวนานเท่าใด?

  อ้างอิงตามตารางต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาจนถึงกล้องมีการคงค่าการเปิดรับแสงเมื่อกดปุ่มปลดม่านชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งเพื่อทำการโฟกัสและกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปเต็มที่ (ตามสภาวะการทดสอบของ Sony)

  รุ่นช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที)

  ILCE-9

  Shutter Type คือ Mechanical Shut และ e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  Shutter Type เป็น Electronic Shut: ประมาณ 0.033

  ILCE-9M2

  Shutter Type คือ Mechanical Shut และ e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  Shutter Type เป็น Electronic Shut: ประมาณ 0.033

  ILCE-7e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7M3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7Rประมาณ 0.19
  ILCE-7RM2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7RM3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7RM4e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7Se-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-7SM2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-5000ประมาณ 0.02
  ILCE-6000e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-6100e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-6300e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-6400e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-6500e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  ILCE-6600e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  NEX-3ประมาณ 0.10
  NEX-3Nประมาณ 0.02
  NEX-5ประมาณ 0.10
  NEX-5Ne-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  NEX-5Re-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  NEX-6e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  NEX-7e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02
  NEX-C3ประมาณ 0.10
  NEX-F3e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.02

   

  รุ่นช่วงเวลา (Time lag) ระหว่างการปลดม่านชัตเตอร์ (วินาที)
  DSLR-A100ประมาณ 0.11
  DSLR-A200ประมาณ 0.085
  DSLR-A230ประมาณ 0.10
  DSLR-A300ประมาณ 0.085
  DSLR-A330ประมาณ 0.10
  DSLR-A350ประมาณ 0.085
  DSLR-A380ประมาณ 0.10
  DSLR-A550ประมาณ 0.07 *1
  DSLR-A700ประมาณ 0.066
  DSLR-A900ประมาณ 0.063
  ILCA-77M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
  ILCA-99M2e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
  SLT-A33ประมาณ 0.09
  SLT-A37e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.08 OFF: ประมาณ 0.09
  SLT-A55Vประมาณ 0.09
  SLT-A57e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
  SLT-A58e-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
  SLT-A65Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.09
  SLT-A77Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.08
  SLT-A99Ve-Front Curtain Shut ON: ประมาณ 0.05 OFF: ประมาณ 0.11

  *1 ประมาณ 0.2 ถึง 0.3 วินาที ในระหว่าง Manual check Live View