หมายเลข ID หัวข้อ : 00157181 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2019

วิธีการโอนถ่ายรูปภาพและวิดีโอจากกล้องไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ

    การเชื่อมต่อ USB:

     

    การเชื่อมต่อแบบไร้สาย:

     

    การ์ดหน่วยความจำ(Memory Card):

     

    การแก้ปัญหา