เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

Sony® RAW Driver ใช้ในการแสดงข้อมูล RAW (ไฟล์ ARW/SR2/SRF) สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10.
โดยการติดตั้งโปรแกรมนี้, คุณสามารถจะแสดง RAW data ได้โดยใช้ Windows Explorer หรือ Photo Gallery ในแบบเดียวกับไฟล์ JPEG.

หมายเหตุ: รูปภาพต่าง ๆ อาจจะดูหยาบเมื่อทำการขยายใหญ่โดยใช้แอพพลิเคชั่น Photo Gallery, แต่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้ หรือ แอพพลิเคชั่นที่รองรับได้อื่น ๆ.

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

 • Windows 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7

* 32-bit / 64-bit รองรับ editions ยกเว้น Starter.

คุณสามารถดาวน์โหลด Sony RAW Driver จากหน้าต่อไปนี้:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/download/vista_raw/

รายละเอียดของไฟล์

วันที่ออก

 • 2017-05-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 10;Windows 7;Windows 8 32bit;Windows 8 64bit

ดาวน์โหลด

  • ไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่เป็น Starter editions.
  • ในระหว่างการติดตั้งของไฟล์นี้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ทำการล็อกอินด้วยชื่อของ Administrator หรือชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของ Administrative.
  • เพื่อเป็นการแน่ใจว่า จะไม่มีการรบกวนของโปรแกรมอื่นกับการติดตั้งนี้, ให้บันทึกงานไว้และปิดโปรแกรมอื่นทั้งหมด. ในแถบงานควรปราศจากแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการต่อ.
  • ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณพิมพ์คำสั่งต่าง ๆ เหล่านี้ออกมาใช้อ้างอิงในระหว่างทำการติดตั้ง.