หมายเลข ID หัวข้อ : 00200332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องผ่านทาง USB

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

การชาร์จไฟ

วิธีการ:

การแก้ปัญหา

 

 

การโอนถ่ายรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

 

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการโอนถ่ายรูปภาพโดย PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
คำถามที่พบพบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

วิธีการ:

การแก้ปัญหา

 

 

Playing back

วิธีการ:

 

 

 

การแก้ปัญหา