หมายเลข ID หัวข้อ : 00090020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

ข้อผิดพลาด: เชื่อมต่ออุปกรณ์หรือมีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงขึ้นมาในหน้าจอนำเข้า และกล้องไม่ได้รับการรองรับเมื่อพยายามจะนำเข้ารูปภาพด้วย PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หัวข้อนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับเครื่องรุ่นที่ใช้งานร่วมกันได้กับ PlayMemories Home หรือ PMB. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานหรือเอกสารอื่่น ๆ สำหรับอุปกรณ์ของท่าน.

ทำตามขั้นตอนด้านล่างและดูว่าสามารถจะแก้ปัญหาได้หรือไม่:

 1. เปิด Computer ใน Windows, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่

  เมื่อพยายามจะเปิดการ์ดหน่วยความจำ SDXC ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและมีข้อความเตือนให้ท่านทำการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำนั้น, เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะใช้งานกับการ์ดหน่วยความจำ SDXC ไม่ได้

 2. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool ขึ้นมา, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่

  ปัญหาอาจจะเกิดกับ PlayMemories Home. เปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool ขึ้นมาเพื่อให้โปรแกรมกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นที่จะมีผลในทันทีหลังการติดตั้ง, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่

  ดูที่คำถามและคำตอบ ด้านล่างสำหรับขั้นตอนการทำงาน
  วิธีการเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool

  หมายเหตุ:
  • แม้ว่าท่านจะเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool, ข้อมูลรูปภาพ(วิดีโอ หรือรูปถ่าย) ที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะไม่ถูกลบออกไป.
  • การเปิด PlayMemories Home Settings Initialization Tool จะคืนค่าของโปรแกรมให้เป็นค่าเริ่มต้น, ดังนั้นการตั้งค่าของ [Add Folders] จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยเช่นกัน
   ให้ทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ถ้าหากมีการลงทะเบียนเป็นโฟลเดอร์อื่นที่นอกเหนือจาก My Pictures ไว้จาก Add Folders เป็นโฟลเดอร์สำหรับดูรูปภาพ

 3. เปลี่ยนการตั้งค่า USB Connect Setting และ USB LUN Setting ของกล้อง, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่

  ให้เปลี่ยนแปลง USB Connect Setting และUSB LUN Setting ของกล้อง ไปเป็นการตั้งค่าต่อไปนี้
  • USB Connect Setting: Mass Storage
  • USB LUN Setting/LUN Setting: Single

   หมายเหตุ: บางเครื่องอาจจะไม่มี USB Connect Setting,  USB LUN Setting, และ LUN Setting.

   

 4. เปลี่ยนแปลง พอร์ต USB ของกล้อง, และดูว่ากล้องได้รับการรองรับหรือไม่

  ทำดังต่อไปนี้
  ใช้สาย USB สำหรับเชื่อมต่อที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น เพื่อทำการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับพอร์ต USB 3.0 และ 2.0 , เชื่อมต่อกับพอร์ต USB 2.0
   พอร์ต USB 3.0 จะเป็นสีน้ำเงินดังผังด้านล่าง
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น
   รูปภาพประกอบ
  • ห้ามใช้ตัว USB hub. ให้เชื่อมต่อกล้องเข้าโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
  • ในกรณีนั้น ให้ลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์.


 5. ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home และติดตั้งเข้าไปอีกครั้ง

  PlayMemories Home อาจจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
  ยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home, จากนั้นติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Home เข้าไป

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้อง

  จะยกเลิกการติดตั้ง PlayMemories Home ได้อย่างไร ?

  วิธีการติดตั้ง ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.