หมายเลข ID หัวข้อ : 00106285 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

มีคู่มือสำหรับ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ให้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่มีคู่มือสำหรับซอฟต์แวร์ PlayMemories Home .

แต่, ข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้จะมีให้จาก หน้าเว็บ PlayMemories Home Support .

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในเมนูและฟังก์ชันของ PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับ PlayMemories Help.