หมายเลข ID หัวข้อ : 00132136 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/10/2015

วิธีการส่งออกรูปภาพและวิดีโอโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้เพื่อทำการส่งออกไฟล์มีเดียต่าง ๆ ไปให้กับกล้อง โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

 1. เปิดซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ขึ้นมา.
 2. เชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์มีเดียเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.
 3. ในหน้าต่างของ PMH, คลิกที่ Export.

  Click export

 4. เลือกปลายทางที่จะส่งออกไป.

  Select destination

 5. ลากและวางรูปภาพที่เลือกไปทางขวา.

  Drag and drop

 6. คลิกที่ Next หลังจากที่ลากรูปภาพที่เลือกไว้นั้นแล้ว.

  Click Next

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถจะเพิ่มรูปภาพได้โดยการลากไปทางด้านขวา.
  • ท่านสามารถจะทำการเปลี่ยนขนาดของรูปภาพที่จะส่งออกไปได้ โดยการคลิกที่ Settings, ใส่เครื่องหมายช่องที่อยู่กับ Change image size of photos และ จากนั้น คลิกที่ OK.
 7. คลิกที่ปุ่ม Export.

  Export button

  Exporting

  หมายเหตุ:

  • ห้ามทำการตัดการเชื่อมต่อกล้องออกไปหรือถอดการ์ดหน่วยความจำออกในระหว่างกระบวนการส่งออกนี้.
  • ชื่อของไฟล์ที่ส่งออกไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากันได้กับระบบที่จะใช้ในการบันทึกของกล้องหรือการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย.
 8. ที่กรอบไดอะล็อก Exporting completed, คลิกที่ปุ่ม OK.

  Export complete