หมายเลข ID หัวข้อ : 00111194 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2017

วิธีการทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ภาพสำหรับ ซีรีย์ ILCE และ ซีรีย์ NEX.

  ให้ขจัดฝุ่นและขยะออกจากตัวบอดี้ของกล้อง, เลนส์ และตัวเซ็นเซอร์ภาพโดยการใช้ตัวเป่าที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด.

  คำเตือน: มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ได้. ห้ามใช้สารละลายทำความสะอาดหรือกระดาษทำความสะอาดที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด. การทำเช่นนั้นอาจจะสร้างความเสียหาย เสียรูป หรือรอยขีดข่วนตัวเซ็นเซอร์ภาพได้. Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เกิดตามมา เนื่องจาก การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องของส่วนบริการที่ไม่ใช่ของ Sony หรืออื่น ๆ.

  ท่านจะต้องมีอะไรบ้างสำหรับเริ่มต้น:

  image

  [1] ตัวเป่าลม
  ใช้สำหรับกำจัดผงฝุ่นหรือขยะออกจากตัวบอดี้และจากด้านในของตัวกล้อง.

  [2] แปรงปัด
  สำคัญ: ใช้สำหรับกำจัดผงฝุ่นออกจากตัวบอดี้ของตัวกล้องและเลนส์เท่านั้น; ห้ามใช้ทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ภาพ.
  ขอแนะนำให้ท่านใช้ทั้งแปรงปัดที่มีขนาดใหญ่และเล็กสำหรับทำความสะอาดเลนส์.

  หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ท่านใช้ตัวเป่าอย่างเดียว แทนการใช้ตัวเป่าที่มีแปรงติดอยู่ด้วย.

  ตัวเป่าอย่างเดียว (แนะนำ)
  บีบที่ตัวลูกโป่งด้วยนิ้วของท่านเพื่อให้อากาศออกมา. ท่านสามารถตัดสินใจได้เองง่าย ๆ ว่า จะต้องใช้แรงดันอากาศประมาณเท่าใด, โดยการปรับแรงที่ใช้บีบตัวลูกโป่ง.

  image

  ตัวเป่าที่มีแปรงติดอยู่ด้วย
  สามารถจะใช้เป็นได้ทั้งตัวเป่าและแปรงปัด.

  สำคัญ: เมื่อใช้ตัวเป่าที่มีแปรงติดอยู่ที่สามารถถอดแปรงออกได้, ให้ถอดตัวแปรงออกไปเมื่อใช้เป็นตัวเป่า. ทั้งนี้ เป็นการป้องกันผงฝุ่นที่อยู่บนตัวแปลงไม่ให้โดนเป่าเข้าไปในตัวกล้อง, และตัวแปลงเองอาจจะไปสร้างความเสียหายให้กับตัวเซ็นเซอร์ได้.

  image
  หมายเหตุ:

  • ห้ามใช้ตัวเป่าแบบสเปรย์ เช่น ลมจากปั้มอัด หรือลมกระป๋อง. เนื่องจาก ความแรงของลมอาจมีมากเกินไปสำหรับตัวเซ็นเซอร์, และอาจสร้างความเสียหายหรือทำให้การทำงานผิดปกติได้.
  • ห้ามสัมผัสกับผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์ด้วยนิ้วของท่านหรือเป่าด้วยปากของท่านโดยตรง. ลายนิ้วมือและคราบน้ำลายจะทำให้การทำความสะอาดยุ่งยากขึ้น.

  ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการทำความสะอาดต่อไปนี้ในวิดีโอนี้.

  วิธีทำความสะอาด

  1. การขจัดผงฝุ่นและขยะออกจากตัวบอดี้ของกล้อง.
   ให้ใช้แปรงทำการปัดผงฝุ่นและขยะออกจากตัวกล้องทั้งหมด. ให้ใช้แปรงอันใหญ่สำหรับภายนอกตัวกล้องและแปรงอันเล็กสำหรับชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดมาก. ห้ามกดแปรงเข้ากับตัวกล้องแรง ให้ทำการปัดเบา ๆ.

   image
  2. ทำการขจัดผงฝุ่นและขยะออกจากชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดโดยใช้ตัวเป่าลม.

   image
  3. ถอดฝาครอบเลนส์ด้านหน้าออก, และทำการขจัดผงฝุ่นออกจากผิวหน้าของเลนส์โดยใช้ตัวเป่าลม.
   ให้ทำการเปลี่ยนฝาครอบเลนส์ใหม่เพื่อเป็นการป้องกันผงฝุ่นเข้ามาติดกับเลนส์.

   image
  4. กดที่ปุ่มปลดเลนส์, และถอดเลนส์ออกไป.

   *สำหรับ ILCE-QX1
   image

   สำคัญ: ระวังอย่าสัมผัสกับผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์.

   image
  5. ให้ใช้ตัวเป่าในขณะที่จับตัวกล้องคว่ำหน้าลงด้านล่าง เพื่อให้ผงฝุ่นและขยะหล่นออกจากผิวหน้าของตัวเซ็นเซอร์ได้ง่ายขึ้น.

   *สำหรับ ILCE-QX1
   image
  6. ใส่เลนส์กลับเข้าไป.

   *สำหรับ ILCE-QX1
   image


   หมายเหตุ:
   • เมื่อท่านใส่เลนส์เข้าไป, ให้ตรวจสอบว่า ตัวกระจกได้มีการกดลงไปเต็มที่แล้ว.
   • ให้ถอดและใส่เลนส์ในบริเวณที่ปราศจากฝุ่น. ผงฝุ่นและขยะอาจจะเข้าไปในตัวกล้องและเลนส์ได้ง่ายในบริเวณที่มีฝุ่นมาก.

  7. หลังจากที่ท่านทำความสะอาดเสร็จ, ให้ตรวจสอบว่า ผงฝุ่นได้ถูกขจัดออกไปแล้วหรือไม่.

   • ปรับตัวโหมดการถ่ายไปที่ Aperture Priority (A), และตัวค่ารูเปิดรับแสง (aperture value) ไปที่ F11.
   • ถ่ายภาพของฝาผนังสีขาว, กระดาษสีขาว หรือท้องฟ้า.
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีผงฝุ่นปรากฎอยู่ในรูปภาพนั้น.

  หมายเหตุ: ร้านกล้องจำนวนมากจะมีบริการทำความสะอาดแบบมืออาชีพ สำหรับทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ภาพที่อาจจะสามารถเข้าไปรับบริการได้เป็นระยะ ๆ.

  ถ้าหากขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นไม่สามารถช่วยแก้ไขอาการเช่นว่านั้นได้, ตัวกล้องอาจต้องได้รับ การบริการ.