หมายเลข ID หัวข้อ : 00068615 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

วิธีการรีเซ็ต หรือปรับไปเป็นสถานะเริ่มต้น ของกล้อง ให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน.

  ถ้าต้องการคืนสภาพกล้องให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน ท่านสามารถทำการรีเซ็ตการตั้งค่าได้.
  ขั้นตอนการรีเซ็ตกล้องให้กลับไปเป็นค่าการปรับตั้งเดิมจากโรงงาน จะแตกต่างกันไปตามแบบและรุ่นของกล้องนั้น ๆ. โดยการใช้ตัวเลือก Initialize หรือ Setting Reset ในเมนู หรือกดที่ปุ่ม RESET เล็ก ๆ บนตัวกล้อง.

  ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของกล้องของท่าน, ท่านสามารถจะทำการรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่าเครือข่าย หรือเฉพาะการตั้งค่าการถ่ายภาพก็ได้.

  ถ้าต้องการจะดูวิธีการรีเซ็ตหรือปรับไปเป็นสถานะเริ่มต้น สำหรับกล้องของท่าน ให้อ้างอิงกับคู่ืมือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น. ในคู่มือแบบออนไลน์ ท่านสามารถจะค้นหาคำว่า "Reset" หรือ Initialize" ได้ง่าย ๆ เพื่อหาดูวิธีการสำหรับกล้องของท่าน.

  ถ้าต้องการจะหาคู่มือการใช้งาน หรือคู่มือออนไลน์สำหรับกล้องของท่าน ให้อ้างอิงกับขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. หา  หมายเลขรุ่น สำหรับกล้องของท่าน.
  2. ใน หน้าสนับสนุน, ให้หาการสนับสนุนสำหรับกล้องของท่านโดยการใส่หมายเลขรุ่นเครื่องของท่านในกรอบค้นหาส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หรือหาเปิดดูสำหรับหมายเลขเครื่องของท่าน.
  3. คู่มือการใช้งานหรือคู่มือออนไลน์สำหรับกล้องของท่าน สามารถจะดูได้จากแท็บคู่มือของหน้าสนับสนุนรุ่นนั้น ๆ.

  ถ้าหากท่านใช้กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้.
  วิธีการรีเซ็ต หรือ ปรับไปเป็นสถานะเริ่มต้น กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเดิมจากโรงงาน.

  หมายเหตุ:
  • ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีการปิดกล้องลงไปในระหว่างที่กำลังดำเนินการรีเซ็ตนั้นอยู่.
  • ถ้าหากท่านใช้เครื่องรุ่นที่รองรับแอป PlayMemories Camera, เมื่อท่านทำการ Initialize หรือ Setting Reset, แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะถูกยกเลิกการติดตั้งไปได้. ถ้าต้องการจะใช้แอปพลิเคชันนั้นอีก ให้ทำการติดตั้งเข้าไปใหม่.
  • ถึงแม้ว่าท่านจะใช้ฟังก์ชันนี้ ภาพยนตร์และภาพถ่ายทั้งหมดจะยังคงอยู่.
  • ถ้าหากมีรหัสความผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย C: หรือ E: แสดงขึ้นมาในหน้าจอ LCD ของกล้อง, การรีเซ็ตอาจจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้.

  โดยการใช้ตัวเลือก Initialize หรือ RESET ในเมนู

  1. MENU → SetupSetting ResetInitializeOK
   รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ รูปภาพประกอบ
   ตัวอย่างขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น (Initialize) สำหรับ DSC-RX10
  2. หลังจากที่กล้องบูตขึ้นมาใหม่ เมนูตั้งค่าเวลาและวันที่ จะแสดงขึ้นมา. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น.
   หมายเหตุ:
   • เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นจะมีรูปแบบของระบบเมนูแตกต่างกัน ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานเฉพาะสำหรับกล้องรุ่นของท่าน.
   • ถ้าหากท่านต้องการจะทำการรีเซ็ตเฉพาะการตั้งค่าการถ่ายภาพ อย่าเลือกที่ Initialize. แต่ให้เลือกเป็น Camera Settings Reset หรือ REC Settings แทน.

  การใช้ปุ่ม RESET

  1. หาปุ่ม RESET บนตัวกล้อง.
   หมายเหตุ:
   • จะมีบางรุ่นเท่านั้นที่จะมีปุ่ม RESET . ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องของท่านเพื่อหาดูว่ากล้องนั้นมีปุ่ม RESET หรือไม่ หรือหาตำแหน่งของปุ่ม RESET .
   • ปุ่ม RESET ในกล้องแบบมีเลนส์จะอยู่ใกล้กับ Multi Terminal.
    รูปภาพประกอบ
  2. ให้ใช้วัตถุมีปลายแหลม (เช่น ปากกาลูกลื่น) ทำการกดค้างปุ่ม RESET ไว้นาน 2-3 วินาที.
  3. หลังจากผ่านไป 2-3 วินาที ให้ปล่อยจากการกดปุ่ม RESET .
  4. หลังจากที่กล้องบูตขึ้นมาใหม่ เมนูตั้งค่าเวลาและวันที่ จะแสดงขึ้นมา. ทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้น.