หมายเลข ID หัวข้อ : 00160442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2018

จะสามารถบันทึกวันที่ลงในรูปได้หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: ถ้าหากกล้องของท่านมีฟีเจอร์ Write Date, ท่านสามารถจะทำการซ้อนวันที่เข้าไปในรูปภาพนิ่งนั้นได้โดยตรง.

 รูปภาพประกอบ  รูปภาพประกอบ

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อทำการตั้งค่าฟีเจอร์ Write Date:

หมายเหตุ: ขั้นตอนด้านล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่าง. ขั้นตอนในการตั้งฟีเจอร์ Write Date จะแตกต่่างกันไปตามตัวกล้อง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น.

 1. ตั้งค่าโหมดการถ่ายภาพของกล้อง.
 2. กดที่ MENU.
 3. เลือกที่Settings.
 4. เลือกที่Shooting Settings.
 5. เลือกที่Write Date.
 6. เลือกโหมดที่ต้องการ.

หมายเหตุ:

 • ไม่ได้มีกล้องครบทั้งหมดที่จะมีฟีเจอร์ Write Date มาด้วย. เพื่อที่จะดูว่ากล้องของท่านมีฟีเจอร์ Write Date นี้หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดสเปคเครื่องของท่าน.   
 • ถ้าหากฟีเจอร์ Write Date มีการตั้งไว้เป็น ON, เครื่องหมาย DATE จะปรากฎที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ LCD ในระหว่างการถ่ายภาพ. อย่างไรก็ตาม, ในโหมดการถ่ายภาพบางอันที่ไม่สามารถบันทึกวันที่บนภาพได้ เครื่องหมาย DATE จะหายไป.
 • ถ้าหากฟีเจอร์ Write Date มีการตั้งไว้เป็น OFF, จะไม่มีการบันทึกวันที่ถ่ายภาพไว้ด้วย.
 • ท่านไม่สามารถบันทึกวันที่ในสถานะการณ์ต่อไปนี้ได้:
  • ในโหมดภาพยนตร์
  • เมื่อทำการถ่ายภาพนิ่งในระหว่างการถ่ายภาพยนตร์(Dual Rec)
  • เมื่อถ่ายภาพแบบพาโนรามา
  • ในโหมดการถ่ายภาพแบบคร่อม(Burst shooting)
  • ในโหมด Easy
  • ในโหมดการถ่ายภาพแบบ 3D

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือของกล้องของท่าน.

 • ถ้าหากท่านถ่ายภาพพร้อมวันที่ไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันที่นั้นออกจากภาพในภายหลังได้.
 • วันที่จะมีการพิมพ์ซ้อนกันได้ ถ้าหากท่านตั้งกล้องให้มีการพิมพ์วันที่ซ้อนลงไป.
 • เวลาที่บันทึกของภาพนั้นไม่สามารถจะซ้อนลงไปบนรูปนั้นได้.