หมายเลข ID หัวข้อ : 00137818 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/06/2019

คำถามที่พบบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพประกอบ

หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ PlayMemories Home.

คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูหัวข้อให้ความช่วยเหลือนั้น

รูปภาพประกอบ

การติดตั้ง
รูปภาพประกอบ

การนำเข้า
รูปภาพประกอบ

การสร้างแผ่น
รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

หมายเหตุ: ให้อ้างอิงกับ หน้าให้ความช่วยเหลือ ด้วย.

 


 

รูปภาพประกอบ การติดตั้ง

วิธีการ:

การแก้ปัญหา

 


 

รูปภาพประกอบ การนำเข้า

วิธีการ:

การแก้ปัญหา

 


 

รูปภาพประกอบ การสร้างแผ่น

วิธีการ:

 


 

รูปภาพประกอบ อื่น ๆ

วิธีการ: