หมายเลข ID หัวข้อ : 00200332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องผ่านทาง USB

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.

  การชาร์จไฟ

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

   

   

  การโอนถ่ายรูปภาพไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

   

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการโอนถ่ายรูปภาพโดย PlayMemories Home, ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้:
  คำถามที่พบพบ่อยสำหรับ PlayMemories Home

  วิธีการ:

  การแก้ปัญหา

   

   

  Playing back

  วิธีการ:

   

   

   

  การแก้ปัญหา