แบตเตอรี่และสื่อบันทึกข้อมูล

การ์ดหน่วยความจำ แฟลชไดรฟ์ และ SSD/HDD