1

5.0 จากรีวิวของลูกค้า 1 ราย

1
0
0
0
0
คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

1 รีวิวจากลูกค้า

0

ยอดเยี่ยม

HT-S350 03 สิงหาคม 2019 โดย Birth Birth

เพิ่งจัดมาวันนี้ ลองเล่น ลองฟัง ถูกใจเลยครับ เสียงดี เบสลึก

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

0

0