ช่วยลดผลกระทบจากโรงงานของเรา

ด้วยความใส่ใจในสภาพแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก Sony เปิดตัวโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อจัดการทั้งด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และวิธีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต

การทำงานในโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

Sony ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราโดยเริ่มต้นจากจุดที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ตัวอย่างเช่น การผลิตเซนเซอร์ภาพ CMOS ต้องการระบบปรับอากาศในห้องคลีนรูมเป็นพิเศษ เราได้ดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าห้องดังกล่าวมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในขณะที่ยังรักษาระดับคุณภาพของพื้นที่ทำงานที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคขั้นสูงของเรา

เซนเซอร์ภาพ CMOS ใหม่ผลิตในห้องคลีนรูมใหม่มีประสิทธิภาพพลังงาน

เซนเซอร์ภาพ CMOS ใหม่ผลิตในห้องคลีนรูมใหม่มีประสิทธิภาพพลังงาน

การดำเนินงานผลิตอย่างเที่ยงตรงในห้องคลีนรูมที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

เซนเซอร์ภาพ CMOS เป็นดวงตาอิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิตอล โดยมีอยู่ใน Xperia™ ทุกเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนตั้งแต่กล้องไปจนถึงรถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน เช่น เซนเซอร์ภาพ CMOS ไม่สามารถผลิตโดยไม่ใช้ห้องคลีนรูมได้ และต้องใช้พลังงานมากในการรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาดที่จำเป็น

ทุกคนมีส่วนในสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมพนักงานโรงงานสร้างนวัตกรรมโซลูชันที่ทำงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในการรักษาสภาพห้องคลีนรูมระดับสูงที่จำเป็นสำหรับการผลิตขนาดเล็กของเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พวกเขาคือกุญแจสำคัญของความพยายามในการปรับปรุงซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังรักษามาตรฐานห้องคลีนรูมที่จำเป็นสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลผลิตระดับสูงไว้ได้

ทุกคนมีส่วนในสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ 1: Nagasaki Plant

ใช้ความร้อนทิ้งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำได้มากขึ้นด้วยพลังงานที่เรามีอยู่แล้ว

การรีไซเคิลความร้อนส่วนเกินเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม

เราให้ความสำคัญกับระบบปรับอากาศที่ Nagasaki Technology Center เพื่อลดการใช้พลังงาน ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ห้องคลีนรูมอยู่ในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่กำหนด ในการดำเนินการดังกล่าว อุณหภูมิของอากาศที่เข้ามาจากด้านนอกจะถูกปรับโดยทำให้เย็นลงหรือร้อนขึ้น

พลังงานสำหรับการทำให้ร้อนขึ้นด้วยไอน้ำของโรงงานนี้ก่อนหน้านี้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยการแทนที่ด้วยความร้อนที่ออกมาจากอุปกรณ์ที่ทำงานในโรงงาน เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราขึ้นประมาณ 2.1 เท่า

[1] การไหลของอากาศจากอาคารระบบปรับอากาศโรงงาน [2] อุปกรณ์ระบายความร้อน [3] บอยเลอร์ [4] โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ก่อน

ในระบบก่อนหน้านี้ บอยเลอร์ส่งอากาศไปผสมกับอากาศเย็นเพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่เที่ยงตรงของอากาศในห้องคลีนรูม เพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องสม่ำเสมอจึงจำเป็นต้องระบายความร้อนเครื่องจักรในห้องคลีนรูมด้วยอากาศเย็นซึ่งจะออกจากห้องคลีนรูมเป็นความร้อนทิ้ง พลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาจากการทำงานของเครื่องจักรไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลัง

ในระบบใหม่ ความร้อนทิ้งจากเครื่องจักรในห้องคลีนรูมจะแทนที่ไอน้ำที่สร้างจากบอยเลอร์สำหรับการควบคุมอุณหภูมิห้องคลีนรูม โดยการปิดวงจรพลังงาน ความร้อนทิ้งจะถูกรีไซเคิลเพื่อใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงงานและลดทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซ CO2 ได้สำเร็จ

ช่วยในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2

[1] ต่อปี

ช่วยในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ CO2

ระบบใหม่ทำให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสองอย่าง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยนำความร้อนทิ้งมาใช้ใหม่ และช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ของเราโดยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ระบบใหม่นี้มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงประมาณ 52% จากก่อนหน้านี้ประมาณ 9,300 ตันลดลงเหลือประมาณ 4,400 ตัน

มาตรการประหยัดพลังงานของเราไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Facility Div.

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เซนเซอร์ภาพ CMOS สำหรับกล้องในสมาร์ทโฟนเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลก ฝ่าย Facility Division ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการผลิตทั้งหมดมีความเสถียรและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราถามคำถามกับตัวเราเองว่า "ความร้อนทิ้งจากโรงงานที่เราสามารถใช้ซ้ำได้มีมากแค่ไหน" โดยระบบใหม่จะจับและนำความร้อนทิ้งที่มีมากมายจากอุปกรณ์การผลิตและอาคารสนับสนุนมาใช้ซ้ำ ด้วยประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เราจึงได้คิดค้นสมดุลความร้อนที่ดีขึ้นเพื่อนำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้โดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิต เราต้องการให้ผู้คนพูดได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำ "ยอดเยี่ยมในแบบเงียบๆ!"

กรณีที่ 2: SDT Thailand

ลดความต้องการระบบปรับอากาศอย่างสร้างสรรค์

ระบบปรับอากาศที่ชาญฉลาดและตรงเป้าหมายมากขึ้น

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) รับหน้าที่ประกอบและจัดส่งเซมิคอนดักเตอร์ โดยการจัดการไหลของอากาศใหม่โดยใช้ "ระบบปรับอากาศบางส่วน" และเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น ทำให้สามารถดำเนินงานห้องคลีนรูมโดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก

[1] อาคารระบบปรับอากาศ [2] อากาศเย็น [3] อากาศร้อน [4] โรงงานผลิต

ก่อน

พัดลมที่ทรงพลังส่งลมเย็นจากเพดานเพื่อระบายความร้อนทั้งห้องและเครื่องจักร โดยความร้อนทิ้งถูกดูดผ่านช่องระบายอากาศที่พื้น

หลัง

ระบบใหม่ใช้การหมุนเวียนตามธรรมชาติ โดยอากาศเย็นเข้ามาที่ระดับพื้นซึ่งเครื่องจักรที่สร้างความร้อนตั้งอยู่ จากนั้นอากาศอุ่นจะลอยขึ้นสู่เพดานเพื่อรีไซเคิล โดยพาอนุภาคฝุ่นออกจากพื้นผิวที่ทำงานด้วย

ดีสำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสำหรับ Sony

การปรับปรุงการไหลของอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบใหม่มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงประมาณ 67% เมื่อเทียบกับระบบก่อนหน้านี้จากประมาณ 4,000 ตันเหลือประมาณ 1,300 ตัน ยูนิต HVAC ที่นำมาใช้ใหม่ควบคุมการไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการส่งอากาศไปที่เครื่องจักรการผลิต แผนการไหลของอากาศใหม่ยังนำฝุ่นที่ไม่ต้องการขึ้นไปยังเพดานและออกไปจากพื้นที่การผลิตอีกด้วย

ดีสำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสำหรับ Sony

[1] ต่อปี

Hirotoshi Kikuchi

การจำลองสมดุลประสิทธิภาพและพลังงานที่เหมาะสม

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Asia Pacific OFFICE

การจัดการพลังงานที่โรงงานเป็นการค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีการรักษาคุณภาพการผลิต การใช้พลังงานน้อยลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราในการใช้ระบบปรับอากาศตามการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติจำเป็นต้องมีการจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำหลายรอบ เนื่องจากระบบนี้แตกต่างอย่างมากจากระบบ AC ทั่วไป เรายังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานชายและหญิงที่อยู่ในการผลิตเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อมการทำงาน

นอกจากนี้ระบบนี้ยังติดตั้งในโรงงานประกอบ Xperia™ ในประเทศไทย (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd) โรงงานอื่นๆ ในเอเชียมีการกำหนดการที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์สนับสนุนใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ ความคาดหวังของเราคือสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และส่งผลิตภัณฑ์ของ Sony ไปทั่วโลกจากโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สมาร์ท

มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สมาร์ท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Sony

โปรเจคเตอร์สำหรับคนรุ่นใหม่

โปรเจคเตอร์สำหรับคนรุ่นใหม่

นวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับทุกคน

นวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับทุกคน

ไอเดียที่ยอดเยี่ยมอัดแน่นอยู่เต็ม

ไอเดียที่ยอดเยี่ยมอัดแน่นอยู่เต็ม