การช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโรงงานของเรา

ด้วยความใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก โซนี่จึงได้มีความคิดริเริ่มในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ และอีกหลาย ๆ วิธีการที่สามารถคิดค้นออกมาได้

การทำงานในโรงงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

โซนี่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเริ่มต้นจากจุดที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของเราได้ถือกำเนิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การผลิตเซนเซอร์ภาพ CMOS ต้องการระบบปรับอากาศในห้องคลีนรูมระดับที่สูงมากเป็นพิเศษ เราได้ดำเนินการหลายๆขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าห้องดังกล่าวมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังรักษาระดับคุณภาพของพื้นที่การทำงานได้ตามข้อกำหนดในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงของเรา

เซนเซอร์ภาพ CMOS ใหม่ ผลิตในห้องคลีนรูมแบบใหม่ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เซนเซอร์ภาพ CMOS ใหม่ ผลิตในห้องคลีนรูมแบบใหม่ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ห้องคลีนรูมในโรงงานผลิตที่มีการใช้พลังงานอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

เซนเซอร์ภาพ CMOS เป็นดวงตาอิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ทโฟนและกล้องดิจิตอล โดยมีอยู่ในโทรศัพท์ โซนี่ Xperia™ ทุกเครื่องและอุปกรณ์อื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนตั้งแต่กล้องไปจนถึงรถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน เช่น เซนเซอร์ภาพ CMOS ไม่สามารถผลิตโดยไม่ใช้ห้องคลีนรูมได้ รวมทั้งต้องใช้พลังงานมากในการรักษาอุณหภูมิ ความชื้น และความสะอาดที่จำเป็นในกระบวนการผลิตดังกล่าว

ความร่วมมือของทุกคนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานในโรงงานสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

เพื่อเป็นการรักษาสภาพห้องคลีนรูมขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กมากของเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งสำคัญคือการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร พวกเขาคือบุคคลสำคัญในการใช้ความพยายามในการปรับปรุงต่างๆ ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ในขณะที่ยังคงรักษามาตรฐานห้องคลีนรูมที่จำเป็นสำหรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลผลิตในระดับสูงไว้

ความร่วมมือของทุกคนเพื่อสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ 1: โรงงานนากาซากิ (Nagasaki Plant)

การใช้ความร้อนที่สูญเสียไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้ได้มากขึ้นด้วยพลังงานที่เรามีอยู่แล้ว

การนำความร้อนส่วนเกินมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม

เราให้ความสำคัญกับระบบปรับอากาศที่ Nagasaki Technology Center เพื่อลดการใช้พลังงาน ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ห้องคลีนรูมอยู่ในช่วงอุณหภูมิและความชื้นที่กำหนด ในการดำเนินการดังกล่าว อุณหภูมิของอากาศที่เข้ามาจากด้านนอกจะถูกปรับโดยทำให้เย็นลงหรือร้อนขึ้น

พลังงานสำหรับการทำไอน้ำให้ร้อนขึ้นของโรงงานเมื่อก่อนหน้านี้มาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล(ถ่านหิน,น้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ) และต่อมาได้แทนที่ด้วยความร้อนที่ออกมาจากการทำงานของอุปกรณ์ในโรงงานแทน ทำให้เราได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเราขึ้นประมาณ 2.1 เท่า

[1] การไหลของอากาศจากอาคารระบบปรับอากาศ [2] อุปกรณ์ทำความเย็น [3] หม้อต้มไอน้ำ [4] โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ก่อน

ในระบบก่อนหน้านี้ หม้อต้มไอน้ำ(Boiler) ส่งอากาศไปผสมกับอากาศเย็นเพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำของอากาศในห้องคลีนรูม เพื่อทำให้อุณหภูมิในห้องสม่ำเสมอจึงจำเป็นต้องทำให้เครื่องจักรไม่ร้อนโดยใช้อากาศเย็นที่ได้จากการระบายออกสู่ภายนอกห้องคลีนรูมเหมือนความร้อนที่เราได้ปล่อยทิ้งไป โดยพลังงานความร้อนถูกปล่อยออกมาจากการทำงานของเครื่องจักรและไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

หลัง

ในระบบใหม่ ความร้อนจากเครื่องจักรที่ได้ปล่อยทิ้งในห้องคลีนรูม ถูกนำไปแทนที่ไอน้ำที่สร้างจากหม้อต้มไอน้ำสำหรับการควบคุมอุณหภูมิห้องคลีนรูม โดยการใช้พลังงานแบบวงจรปิด ความร้อนที่ได้ปล่อยออกไปถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างประสบผลสำเร็จ โดยนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงงานและลดทั้งการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

[1] ต่อปี

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ระบบใหม่ทำให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสองอย่าง ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยนำความร้อนที่สูญเสียไปมาใช้ใหม่ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราโดยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเช่นกัน ระบบใหม่นี้มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 52% จากก่อนหน้านี้ประมาณ 9,300 ตันลดลงเหลือประมาณ 4,400 ตัน

มาตรการประหยัดพลังงานของเราต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ชินโนซูเกะ บาบะ

โซนี่ เซมิคอนดัคเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอร์เปอเรชั่น
ส่วนงานแฟคซิลิตี้

Shinnosuke Baba

นากาซากิ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ (Nagasaki Technology Center) เป็นโรงงานผลิตหลักของเซมิคอนดักเตอร์เซนเซอร์ภาพ CMOS สำหรับกล้องในสมาร์ทโฟน เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าทั่วโลก ส่วนงานแฟคซิลิตี้ ต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพลังงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตทั้งหมดมีความเสถียรและได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราท้าทายพวกเราเองกับคำถามที่ว่า "โรงงานสามารถนำความร้อนที่สูญเสียไป มาใช้ซ้ำได้มากแค่ไหน" โดยระบบใหม่จะจับและนำความร้อนที่สูญเสียจำนวนมากจากอุปกรณ์ในการผลิตและเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภคมาใช้ซ้ำ ด้วยการใช้ประสบการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูล เราจึงได้ปรับปรุงการคิดค้นการควบคุมสมดุลความร้อน เพื่อนำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้โดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิต เราต้องการให้ผู้คนสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เราทำ "ยอดเยี่ยมในแบบเงียบๆ!"

กรณีที่ 2: SDT ประเทศไทย

ลดความต้องการระบบปรับอากาศอย่างสร้างสรรค์
ระบบปรับอากาศที่ชาญฉลาดและตรงเป้าหมายมากขึ้น

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) ทำหน้าที่เป็นโรงงานประกอบและจัดส่งเซมิคอนดักเตอร์ โดยการจัดการไหลของอากาศใหม่โดยใช้ "ระบบปรับอากาศบางส่วน(Partial Air Condition)" และเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น ทำให้ห้องคลีนรูมสามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก

[1] อาคารระบบปรับอากาศ [2] อากาศที่ถูกทำให้เย็นแล้ว [3] อากาศร้อน [4] อาคารโรงงานผลิต

ก่อน

พัดลมที่ทรงพลังส่งลมเย็นจากเพดานเพื่อทำความเย็นให้ทั้งห้องและเครื่องจักร โดยความร้อนที่ถูกปล่อยทิ้งจะถูกดูดผ่านช่องระบายอากาศที่พื้น

หลัง

ระบบใหม่ใช้การหมุนเวียนตามธรรมชาติ โดยอากาศเย็นเข้ามาที่ระดับพื้นซึ่งเครื่องจักรที่สร้างความร้อนตั้งอยู่ จากนั้นอากาศอุ่นจะลอยขึ้นสู่เพดานเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยพาอนุภาคฝุ่นออกจากพื้นผิวที่ทำงานขึ้นไปด้วย

ดีสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดีสำหรับโซนี่

การจัดการไหลของอากาศให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบใหม่ทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงประมาณ 67% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบก่อนหน้านี้จากประเดิมปล่อยประมาณ 4,000 ตันเหลือประมาณ 1,300 ตัน การนำระบบ HVAC ใหม่มาใช้ควบคุมการไหลของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการส่งอากาศตรงไปที่เครื่องจักรในการผลิต แผนการไหลของอากาศใหม่ยังนำฝุ่นที่ไม่ต้องการขึ้นไปยังเพดานและออกไปจากพื้นที่การผลิตอีกด้วย

ดีสำหรับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและดีสำหรับโซนี่

[1] ต่อปี

ฮิโรโตชิ คิกุชิ
การจำลองสมดุลระหว่างพลังงานที่ใช้และผลการใช้พลังงานที่เหมาะสม

ฮิโรโตชิ คิกุชิ

โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานสภาพแวดล้อมส่วนกลาง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
(CWS-Asia Pacific Office)

การบริหารจัดการพลังงานในโรงงานผลิต เป็นการค้นหาอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีการรักษาคุณภาพของโรงงานผลิต โดยการใช้พลังงานที่น้อยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราก็เพื่อแนะนำระบบปรับอากาศโดยใช้พื้นฐานการหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติมาใช้ จำเป็นต้องมีการจำลองและวิเคราะห์ข้อมูลซ้ำหลายๆครั้ง เนื่องจากระบบนี้แตกต่างจากระบบปรับอากาศทั่วไปเป็นอย่างมาก เรายังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงานชายและหญิงที่อยู่ในการผลิตเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ในสภาพแวดล้อมการทำงานของเขา

ระบบนี้ยังได้ทำการติดตั้งในโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือ Xperia™ ในประเทศไทย (บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด) โรงงานอื่นๆ ในเอเชียก็มีกำหนดการที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ และเราหวังว่าจะสามารถนำระบบประหยัดพลังงานนี้ไปใช้ได้ก่อนแผนที่กำหนดไว้ ความคาดหวังของเราก็เพื่อที่จะประสบความสำเร็จในกิจกรรมการประหยัดพลังงานในระดับสูง และยังคงเพิ่มกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ของโซนี่เพื่อส่งขายไปทั่วโลกจากโรงงานผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์สมาร์ท
มือถือ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์สมาร์ท

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Sony

โปรเจคเตอร์สำหรับคนรุ่นใหม่
โปรเจคเตอร์สำหรับคนรุ่นใหม่
นวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับทุกคน
นวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับทุกคน
ไอเดียที่ยอดเยี่ยมอัดแน่นอยู่เต็ม
ไอเดียที่ยอดเยี่ยมอัดแน่นอยู่เต็ม