กล้องกลุ่มภาพยนตร์ FX6

ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดและคุณสมบัติ

ILME-FX6V

224,990.00 บาท

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก (ยูนิตหลักเท่านั้น)
ประมาณ 890 ก. (1 ปอนด์ 15 ออนซ์)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (รวมอุปกรณ์เสริมที่ให้มา)
ประมาณ 2.59 กก.(5 ปอนด์ 11 ออนซ์) (รวมช่องมองภาพ, รีโมทคอนโทรลกริ๊ป, แบตเตอรี่ BP-U35, เลนส์ SEL24105G, เลนส์ฮู้ด, มือจับ, ตัวยึดไมค์)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (ตัวเครื่องไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
114 x 116 x 153 มม.(4 1/2 x 4 5/8 x 6 1/8 นิ้ว) (ตัวเครื่องไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)

กำลัง

ความต้องการด้านพลังงาน
DC 19.5V
การใช้พลังงาน
ประมาณ 18.0 W (ขณะบันทึก XAVC-I QFHD 59.94p, เลนส์ SEL24105G, เปิดใช้ช่องมองภาพ, ไม่ใช้อุปกรณ์ภายนอก)

การใช้งาน

อุณหภูมิการทำงาน
0°C ถึง 40°C, 32°F ถึง 104°F
อุณหภูมิการจัดเก็บ
-20°C ถึง +60°C, -4°F ถึง +140°F

กำลัง

เวลาการทำงานของแบตเตอรี่
ประมาณ 105 นาทีโดยใช้แบตเตอรี่ BP-U35 (ขณะบันทึก XAVC-I QFHD 59.94p, เลนส์ SEL24105G, เปิดใช้ช่องมองภาพ, ไม่ใช้อุปกรณ์ภายนอก), ประมาณ 215 นาทีโดยใช้แบตเตอรี่ BP-U70 (ขณะบันทึก XAVC-I QFHD 59.94p, เลนส์ SEL24105G, เปิดใช้ช่องมองภาพ, ไม่ใช้อุปกรณ์ภายนอก)

รูปแบบการบันทึก (วิดีโอ)

XAVC INTRA
โหมด XAVC-I DCI4K 23.98p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I DCI4K 24p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I DCI4K 25p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I DCI4K 29.97p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I DCI4K 50p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I DCI4K 59.94p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I HD 23.98p:CBG, อัตราบิตสูงสุด 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I HD 25p:CBG, อัตราบิตสูงสุด 112Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I HD 29.97p:CBG, อัตราบิตสูงสุด 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I HD 50p:CBG, อัตราบิตสูงสุด 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I HD 59.94p:CBG, อัตราบิตสูงสุด 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I QFHD 23.98p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I QFHD 25p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I QFHD 29.97p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I QFHD 50p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, โหมด XAVC-I QFHD 59.94p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264
XAVC LONG
โหมด XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, โหมด XAVC-L HD 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, โหมด XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, โหมด XAVC-L QFHD 59.94p/50p:VBR, อัตราบิตสูงสุด 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

รูปแบบการบันทึก (เสียง)

รูปแบบการบันทึก (เสียง)
LPCM 24 บิต, 48 kHz, 4 ช่อง

อัตราเฟรมของการบันทึก

XAVC INTRA
โหมด XAVC-I DCI4K:4096 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, 24P, โหมด XAVC-I HD:1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, โหมด XAVC-I QFHD:3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P
XAVC LONG
โหมด XAVC-L HD 35:1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, โหมด XAVC-L HD 50:1920 x 1080/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P, โหมด XAVC-L QFHD:3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

เวลาการบันทึก/การเล่น

XAVC INTRA
XAVC-I DCI4K/QFHD 23.98p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 74 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 36 นาที, XAVC-I DCI4K/QFHD 25p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 71 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 35 นาที, XAVC-I DCI4K/QFHD 29.97p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 60 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 29 นาที, XAVC-I DCI4K/QFHD 50p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 36 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB): ประมาณ 17 นาที, XAVC-I DCI4K/QFHD 59.94p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 30 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 15 นาที, XAVC-I DCI4K 24p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB): ประมาณ 74 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 36 นาที, XAVC-I HD 23.98p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 185 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 91 นาที, XAVC-I HD 25p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB): ประมาณ 150 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 74 นาที, XAVC-I HD 29.97p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB): ประมาณ 150 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 74 นาที, XAVC-I HD 50p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB): ประมาณ 78 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 38 นาที, XAVC-I HD 59.94p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB): ประมาณ 78 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB):ประมาณ 38 นาที
XAVC LONG
XAVC-L HD 35 29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 430 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB): ประมาณ 210 นาที, XAVC-L HD 50 /29.97p/25p/23.98p/59.94p/50p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 320 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB): ประมาณ 155 นาที, XAVC-L QFHD 29.97p/25p/23.98p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 170 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB): ประมาณ 86 นาที, XAVC-L QFHD 59.94p/50p เมื่อใช้ CEA-G160T (160 GB):ประมาณ 115 นาทีเมื่อใช้ CEA-G80T (80 GB): ประมาณ 57 นาที
PROXY AUDIO
XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 ช่องสัญญาณ
PROXY VIDEO
XAVC Proxy: AVC/H.264 High Profile 4:2:0 Long GOP, VBR 1920x1080, 9Mbps

ส่วนกล้อง

ประเภทเซนเซอร์
เซนเซอร์ภาพ CMOS แบบชิปเดี่ยว ฟูลเฟรม 35 มม.
พิกเซล
ประมาณ 12.9 เมกะพิกเซล (ทั้งหมด), ประมาณ 10.2 เมกะพิกเซล (ที่มีผล)
ฟิลเตอร์ออปติคอลในตัว
ND ที่ใส ปรับได้แบบเส้นตรง (1/4ND ถึง 1/128ND)
ความไว
ISO 800/12800 (โหมด Cine EI, แหล่งแสง D55)
ความเร็วชัตเตอร์
64F ถึง 1/8000 วินาที

สโลว์และควิกโมชัน

XAVC-I
1 ถึง 60 เฟรม (59.94/50/29.97/25/24/23.98), 4096x2160
XAVC-I/L
3840 x 2160; 1 ถึง 60, 100, 120 เฟรม (59.94/50/29.97/25/23.98); 1920 x 1080; 1 ถึง 60, 100, 120, 150, 180, 200, 240 เฟรม (59.94/50/29.97/25/23.98)

สมดุลสีขาว

โหมดสมดุลแสงสีขาว
ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า, หน่วยความจำ A, หน่วยความจำ B (2000K-15000K)/ATW

ช่องรับแสง

การควบคุม Gain
-3 ถึง 30dB (ทุก 1dB), AGC

แกมม่า

เส้นโค้งแกมม่า
โหมด SDR: S-Cinetone, Standard, Still, ITU709, โหมด HDR : HLG_Live, HLG_Natural

ละติจูด

ละติจูด
15+ สต็อป

อินเตอร์เฟซ

อินพุต TC/เอาต์พุต TC
BNC, สลับระหว่าง TC IN/OUT ได้
ช่องต่อสัญญาณเสียงเข้า
ประเภท XLR 3 พิน (ตัวเมีย) (x2), line/mic/mic +48 V เลือกได้, อ้างอิงไมค์: -30 ถึง -80 dBu
เอาต์พุต SDI
SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI(ระดับ A/B)
USB
USB Type-C(x1), Multi/Micro-B (x1)
เอาต์พุตหูฟัง
-16 dBu 16 Ω, ขั้นต่อแบบมินิแจ็คสเตอริโอ (x1)
เอาต์พุตลำโพง
โมโน
อินพุต DC
แจ็ค DC
รีโมท
ขั้วต่อแบบมินิแจ็คสเตอริโอ (Φ2.5 มม.)
เอาต์พุต HDMI
Type A (x1)
กริ๊ป
มินิแจ็ค(φ3.5 มม. / 4 พิน)

การตรวจสอบ

LCD
8.8 ซม. (ชนิด 3.5), ประมาณ 2.76 ล้านจุด

ไมโครโฟนในตัว

ไมโครโฟนในตัว
ไมโครโฟนสเตอริโออิเล็กเตรตคอนเดนเซอร์ (มือจับ) (x1), ไมโครโฟนอิเล็กเตรตคอนเดนเซอร์โมโนรอบทิศทาง (ตัวเครื่อง) (x1)

มีเดีย

ประเภทมีเดีย
CF express Type A / การ์ด SD (x2), สามารถใช้ช่องเสียบ B เพื่อบันทึกข้อมูลการตั้งค่า

Wi-Fi/NFC

รูปแบบที่สนับสนุน
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
แถบความถี่
แบนด์วิดธ์ 2.4 GHz, แบนด์วิดธ์ 5.2/5.3/5.6/5.8 GHz
ความปลอดภัย
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC
รองรับ NFC Forum Type 3 Tag

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา
ก่อนใช้ยูนิตนี้(1), จอภาพ LCD(1), ชุดคิท Cold Shoe(1), ฝาครอบขั้วต่อมือจับ(1), ฝาครอบเลนส์เมาท์(1), มือจับ(1), รีโมทคอนโทรลกริ๊ป(1), สายเคเบิล USB-C(1), สายไฟ(1), อะแดปเตอร์ AC(1), อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่(1), ฮู้ด LCD(1), แบตเตอรี่แพค(1)

คุณสมบัติ

Illustration

เซนเซอร์ภาพด้วยความเร็วการอ่านที่สูง

เซนเซอร์ Exmor RTM CMOS ฟูลเฟรมที่ได้รับแสงด้านหลังพร้อมด้วย 10.2 เมกะพิกเซลที่ใช้งานจริง มีความเร็วการอ่านข้อมูลสูงพร้อมกับความไวแสงสูงและช่วงไดนามิกกว้าง ฟิลเตอร์สีขั้นสูงเพิ่มความแม่นยำในการสร้างสี ในขณะที่ AF ตรวจจับระยะห่างของระนาบโฟกัสช่วยให้ความเสถียรและความแม่นยำของโฟกัสอัตโนมัติเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดมีส่วนช่วยให้คุณภาพของภาพโดดเด่น

Illustration

ระบบประมวลผลภาพประสิทธิภาพสูง

ระบบประมวลผลภาพ BIONZ XRTM มีระดับประสิทธิภาพด้านความเร็วระดับแนวหน้า ลดการหน่วงในขณะที่มอบความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่น่าประทับใจ ระบบทำการประมวลผล AF, การรู้จำภาพ และการปรับคุณภาพของภาพแบบเรียลไทม์ ในขณะที่จัดการการถ่ายโอนข้อมูล อินเตอร์เฟซผู้ใช้ และการทำงานอื่นๆ ของกล้องด้วย

Illustration

ความไวแสงสูง ช่วงไดนามิกกว้าง

การกำหนดค่าฟูลเฟรม 10.2 เมกะพิกเซล สามารถให้ความไวแสงสูงที่มีสัญญาณรบกวนต่ำตลอดช่วงความไวของกล้องโดยปรับสัญญาณเอาต์พุตจากเซนเซอร์ สามารถถ่ายภาพเกือบมืดสนิทที่ใช้ค่า ISO ที่มีช่วงกว้างถึง 409600 ที่น่าประทับใจยิ่ง ช่วงไดนามิกกว้างเป็นพิเศษ 15 สต็อป เพื่อภาพที่สวยงามสมจริงโดยไม่มีส่วนที่ไร้รายละเอียด ความไวแสงสูงและช่วงไดนามิกกว้างของกล้องจะช่วยเพิ่มอิสระในการสร้างสรรค์ของคุณระหว่างการถ่ายภาพ 

ภาพตัวอย่าง

การบันทึก 4K อัตราเฟรมสูง 120 เฟรม/วินาที

การบันทึก 4K (QFHD) แบบฟูลเฟรมที่ 120 เฟรม/วินาที ด้วยโฟกัสอัตโนมัติเป็นไปได้ด้วยความสามารถอ่านความเร็วสูงของเซนเซอร์ภาพใหม่ที่ทำงานควบคู่ไปกับโปรเซสเซอร์ BIONZ XR อันทรงพลัง แม้จะถ่ายด้วยอัตราเฟรมสูง ภาพมีรายละเอียดสูงระดับ 4K (QFHD) ด้วยระบบอ่านเต็มพิกเซลโดยไม่ต้องใช้ Binning ช่วยให้มีภาพสโลว์โมชันหลังการถ่ายทำที่คมชัด (ช้ากว่าเวลาจริงสูงสุด 5 เท่า) AF ความแม่นยำสูงให้คุณทำเอฟเฟ็คโบเก้ฟูลเฟรมที่สวยงามในขณะถ่ายภาพสโลว์โมชัน เพื่อความคิดสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจของคุณ

ภาพตัวอย่าง

สีดุจภาพจากโรงภาพยนตร์ด้วย S-Cinetone™ ที่ขึ้นชื่อ

การนำคุณสมบัติ S-Cinetone ที่มีชื่อเสียงของ Sony ซึ่งมาจากการพัฒนา FX9 ทำให้ได้ภาพที่สวยงามในตัวกล้องโดยตรง S-Cinetone ให้โทนสีผิวที่เป็นธรรมชาติและสีช่วงกลางที่เน้น roll-off อ่อนๆ เพื่อแสดงภาพวัตถุที่น่าประทับใจและความเป็นไปได้ในการจับคู่กล้องและขั้นตอนหลังการถ่ายทำ 

ภาพตัวอย่าง

ความเข้ากันได้ของ User 3D LUT และที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ากับ Scene File

ฟังก์ชัน Scene File แปลข้อมูลสีภาพอย่างทรงพลังในกล้องโดยตรง ด้วยช่วงที่กำหนดล่วงหน้าและอิมพอร์ต User 3D LUT แบบกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการด้านการผลิตและสไตล์ของคุณ มีประเภท scene file ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 4 ชนิดสำหรับการถ่ายแบบ SDR (S-Cinetone, Standard, Still, ITU709) และอีก 2 ชนิดสำหรับ HDR (HLG Live, HLG Natural) นอกจากนี้ ยังมี 16 สล็อตรองรับอิมพอร์ต User 3D LUT สำหรับภาพที่กำหนดเฉพาะหรือการมอนิเตอร์เฉพาะหรือการแปลงสเปซสี

Illustration

โปรไฟล์รูปภาพ 10 บิต HLG

โปรไฟล์รูปภาพ HLG (Hybrid Log-Gamma) HDR พร้อมด้วยพื้นที่สี BT.2020 ช่วงสีกว้างสามารถใช้สำหรับการเล่น HDR (HLG) โดยตรงบนทีวีที่เข้ากันได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพสมจริงใกล้เคียงกับสิ่งที่ตาเปล่ามองเห็น โดยมีเงาและไฮไลต์ที่ละเอียด มี Blackout น้อยและ Whiteout น้อย ทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้การไล่ระดับสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึก 10 บิตจะสร้างระดับของการไล่ระดับอย่างละเอียดและรายละเอียดสำหรับความสมจริงที่น่าทึ่ง [1] ความยืดหยุ่นสูงเพื่อปรับภาพแบบละเอียดตามต้องการ (ต้องใช้การไล่ระดับสี)[2] ภาพคุณภาพสูงทันที (ไม่ต้องใช้การไล่ระดับสี) 

ภาพตัวอย่าง

S-Log3 เพื่อภาพที่มีการไล่ระดับสีที่ดีกว่า

มีเส้นโค้งแกมม่า S-Log3 ให้ใช้งาน โดย S-Log3 ออกแบบมาสำหรับการสร้างการไล่ระดับจากเงาถึงช่วงสีเทากลาง (สีเทา 18%) ช่วยให้ช่วงไดนามิกสูงถึง 15 สต็อป มีการตั้งค่าช่วงสีให้ 2 ค่า (S-Gamut3 และ S-Gamut3.Cine) ช่วยให้จับคู่สีของการถ่ายฟุตเทจกับกล้องกลุ่มภาพยนตร์ Sony ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสีที่ตรงกัน การไล่ระดับสีในการตัดต่อหลังการถ่ายทำจะง่ายขึ้น ทำให้การใช้งานร่วมกับกล้องระดับมืออาชีพอื่นๆ สะดวกสบายมากขึ้น

ภาพตัวอย่าง

การบันทึกภาพยนตร์ด้วยความลึก 10 บิตและการสุ่มตัวอย่างสี 4:2:2

กล้อง FX6 สามารถบันทึกภายใน 4K เข้ารหัสด้วยความลึก 10 บิตและการสุ่มตัวอย่างสี 4:2:2 ด้วยการบีบอัด All Intra ซึ่งทำให้สามารถขยายระดับสีได้มากขึ้น ขยายวิดีโอเพื่อความสมจริงสูงสุดของ HDR ในขณะที่ยังคงการไล่ระดับอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่ออิสระในการแก้ไขที่แท้จริง

ภาพผลิตภัณฑ์

แบตเตอรี่ประเภทต่างๆ สำหรับการใช้งานหลากหลายชนิด

FX6 เข้ากันได้กับแบตเตอรี่แพคซีรี่ส์ BP-U คุณสามารถเลือกใช้ BP-U35, BP-U70, BP-U100 หรือ BP-U60T ตามความต้องการถ่ายภาพของคุณ ตัวอย่างเช่น BP-U35 เป็นตัวเลือกที่ดีในการใช้คุณสมบัติความคล่องตัวของกล้องเมื่อใช้กล้องในลักษณะมือถือ ในขณะที่ BP-U100 จะให้เวลาการบันทึกที่นานกว่าเมื่อใช้ FX6 กับขาตั้งกล้องหรือที่รองรับอื่นๆ ปุ่มตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ให้คุณตรวจสอบระดับพลังงานแม้แบตเตอรี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวกล้อง

Illustration

การบันทึกภายใน All-Intra

นอกเหนือจากการบีบอัด Long-GOP inter-frame กล้องยังสนับสนุนการบันทึก intra-frame (All-Intra) ภายในอีกด้วย การบันทึก XAVC 4K Intra จะบีบอัดแต่ละเฟรมอย่างอิสระ ด้วยบิตเรตที่สูงถึง 600Mbps จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ให้ความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงในขั้นตอนหลังการถ่ายทำ [1] All-Intra (All-I)   [2] Long-GOP   [3] กลุ่มภาพ

ภาพผลิตภัณฑ์

เอาต์พุตข้อมูล RAW 16 บิต

ช่วยทำให้คุณภาพของภาพดีขึ้น การตัดต่อในขั้นตอนหลังการถ่ายทำสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กล้องสนับสนุนการเอาต์พุตข้อมูล RAW 16 บิต ไปยังเครื่องบันทึกภายนอกผ่านทาง SDI เอาต์พุตวิดีโอ RAW มีขนาดข้อมูล 4096x2160 หรือ 3840x2160 จากเซนเซอร์ภาพที่สามารถเลือกอัตราเฟรมได้ระหว่าง 59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98

ภาพการใช้งาน

การบันทึก Proxy สำหรับเวิร์กโฟลว์การตัดต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อถ่ายภาพยนตร์ สามารถบันทึกไฟล์ HD Proxy อัตราบิตต่ำไปพร้อมกันกับรูปแบบอัตราบิตสูง เช่น XAVC 4K และสามารถใช้ไฟล์ Proxy ขนาดเล็กเหล่านี้สำหรับการตัดต่อและดูตัวอย่างก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย ซึ่งจะลดโหลดของคอมพิวเตอร์และช่วยให้เวิร์กโฟลว์เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไฟล์ Proxy สามารถบันทึกเป็น 8 บิต XAVC-L (1980x1080 9Mbps MP4 wrapper)

ภาพตัวอย่าง

Fast Hybrid AF สำหรับโฟกัสที่พึ่งพาได้ระหว่างการถ่ายภาพยนตร์

Fast Hybrid AF รวม AF ตรวจจับระยะห่างแบบแนวราบโฟกัสกับ AF ตรวจจับคอนทราส ผลที่ได้คือการตรวจจับภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วได้อย่างลื่นไหลแม่นยำแม้ด้วยการตั้งค่าช่วงกว้างที่มีความชัดลึกน้อยก็ตาม พารามิเตอร์ AF Transition Speed และ AF Subject Shift Sensitivity ช่วยให้ควบคุมโฟกัสได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้มืออาชีพต้องการ ค่าทั้งสองนี้สามารถตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและเรียกใช้ในระหว่างการบันทึกภาพได้โดยการใช้ปุ่มที่กำหนดเองได้ 

ภาพตัวอย่าง

ระบบโฟกัสดวงตาแบบเรียลไทม์และโฟกัสอัตโนมัติตรวจจับใบหน้า

กล้องมีระบบโฟกัสอัตโนมัติดวงตาแบบเรียลไทม์และโฟกัสอัตโนมัติตรวจจับใบหน้าในตัวเพื่อการโฟกัสบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เช่น การให้ข่าว ภาพเหตุการณ์ และการถ่ายทำสารคดี ความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์ของโปรแกรมระบบประมวลผลภาพ BIONZ XR จะคงรักษาโฟกัสของดวงตาบนใบหน้าได้อย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติแม้ในภาพโพรไฟล์ เมื่อมองขึ้นหรือลง หรือถูกบดบังบางส่วน ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบภาพได้อย่างเต็มที่

ภาพผลิตภัณฑ์

ความทนทานที่เชื่อถือได้และทนต่อสภาพอากาศ ในสถานการณ์ที่สมบุกสมบัน

เพื่อสนองตอบต่อความคิดเห็นของมืออาชีพ กล้องมีการซีลที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นที่นำมาใช้กับฝาปิดช่องเก็บมีเดีย ฝาปิดช่องเสียบ รวมทั้งข้อต่อทั้งหมดในตัวเครื่อง มีการตรวจสอบช่องทางที่ฝุ่นและความชื้นสามารถเข้าได้เพื่อการทำงานอย่างไว้วางใจได้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

ภาพการใช้งาน

การเลือกวัตถุแบบโฟกัสอัตโนมัติของวงแหวนเลนส์

ในขณะที่เปิดใช้ฟังก์ชั่น AF Assist หากมีการหมุนวงแหวนโฟกัส กล้องจะเปลี่ยนจากโฟกัสอัตโนมัติมาเป็นโฟกัสด้วยตัวเองทันทีเพื่อให้คุณเลือกวัตถุได้อย่างรวดเร็ว อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกันเพื่อให้คุณสามารถใช้วงแหวนโฟกัสเลือกโฟกัสเฉพาะคนในกลุ่มคนได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเมื่อถ่ายภาพด้วยระบบโฟกัสดวงตาแบบเรียลไทม์หรือระบบตรวจจับใบหน้า การทำงานแบบออโต้โฟกัสจะกลับมาอีกครั้งเมื่อผู้ใช้หยุดหมุนวงแหวนโฟกัสของเลนส์ และกล้องจะติดตามวัตถุสุดท้ายที่เลือกด้วยวงแหวนโฟกัสโดยอัตโนมัติ 

ภาพตัวอย่าง

ฟิลเตอร์ ND ปรับได้แบบอิเลกทรอนิกส์ในตัวอันทรงพลังของ Sony

ฟิลเตอร์ ND ปรับได้แบบอิเลกทรอนิกส์แบบใหม่ควบคุมความทึบแสงของฟิลเตอร์ Neutral ได้อย่างเรียบเนียนตั้งแต่ 1/4 ถึง 1/128ND เพื่อการควบคุมการสร้างสรรค์อย่างเหนือชั้นและการทำงานที่ลื่นไหล ฟิลเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Sony นี้ สามารถปรับค่าการรับแสงทั้งในแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลโดยไม่กระทบระยะชัดลึกหรือมุมชัตเตอร์ ช่วยให้คุณมีค่าการรับแสงที่สมบูรณ์แม้ในขณะเคลื่อนย้ายระหว่างสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น ย้ายจากภายในอาคารไปที่กลางแจ้ง

Illustration

ตัวกล้องแมกนีเซียมอัลลอยด์ให้ความทนทานสูงและน้ำหนักเบา

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ตัวเครื่องรวมทั้งฝาปิดด้านบน ด้านหน้า และด้านหลังรวมทั้งมือจับทำมาจากแมกนีเซียมอัลลอยด์น้ำหนักเบา โครงสร้างหลักแบบแมกนีเซียมอัลลอยด์มีความแข็งแรงและทนทานสูง น้ำหนักเบา เพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการเคลื่อนที่ไปมา ความแข็งแรงที่มากขึ้นของส่วนเมาท์ด้วยสกรูยึดหกตัวช่วยให้ยึดเลนส์ที่หนักได้อย่างมั่นคง 

Illustration

นวัตกรรมการระบายความร้อนเพื่อป้องกันการปิดกล้องเนื่องจากความร้อน

FX6 มีโครงสร้างระบายความร้อนแบบใหม่เพื่อการบันทึกแบบฟูลเฟรมที่ไว้วางใจได้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ด้วยความละเอียดสูงและอัตราเฟรมสูง การออกแบบโครงสร้างตัวเครื่องใหม่ทั้งหมดได้คำนึงถึงการวางตำแหน่งตัวระบายความร้อนภายในและโครงสร้างการไหลของอากาศทั้งหมด ตั้งแต่การวางตำแหน่งช่องบานเกล็ดจนถึงแผงวงจร เมื่อจำเป็น พัดลมที่มีเสียงเงียบ จะระบายความร้อนเพื่อการบันทึกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความละเอียดสูง โดยใช้โครงสร้างแยกลมเข้าและลมออกจากกันเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นอย่างดีเยี่ยม

ภาพผลิตภัณฑ์

ทัชพาเนล LCD แบบยืดหยุ่นความคมชัดสูง 2.76 ล้านจุด

จอ LCD ขนาด 3.5 (1280 x 720 พิกเซล) ติดตั้งบนแท่นที่ยื่นออก และสามารถปรับมุมองศาได้หลากหลายเพื่อการมอนิเตอร์วิดีโออย่างง่ายดายไม่ว่าการยึดกล้องและการถ่ายจะอยู่ในมุมองศาใด จุดติดตั้งมี 3 จุดที่มือจับและ 2 จุดในตัวกล้อง และด้วยการสนับสนุนทัชพาเนล ทำให้สามารถควบคุมการตั้งค่ากล้องต่างๆ มากมายได้อย่างสะดวกแม้ว่าการควบคุมบนตัวกล้องจะสะดวกน้อยกว่าก็ตาม

ภาพผลิตภัณฑ์

กริ๊ปอัจฉริยะ

กริ๊ปอัจฉริยะตามหลักการยศาสตร์ของ FX6 ถูกออกแบบให้ควบคุมกล้องได้อย่างสะดวกและมั่นคงแม้ในสถานการณ์การถ่ายภาพที่ยาวนานหรือปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ปุ่มที่กำหนดเองได้ 3 ปุ่ม รวมทั้งการควบคุมการซูมและเริ่ม/หยุดที่สำคัญ รวมถึงปุ่มหมุนที่กำหนดเองได้สำหรับใช้ควบคุมรูหน้ากล้องและฟิลเตอร์ ND ปรับได้โดยทั้งหมดนี้วางตำแหน่งใกล้กริ๊ปที่เข้าถึงได้ง่าย มือจับแบบยืดเข้าออกได้และมุมองศากริ๊ปที่ปรับได้อย่างอิสระถูกตั้งค่าด้วยปุ่มเดียว เพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างสะดวกโดยไม่ทำให้การทำงานช้าลง

ภาพผลิตภัณฑ์

มือจับอัจฉริยะ

มือจับอัจฉริยะที่ติดตั้งที่ด้านบนของกล้องช่วยให้การใช้และทำงานกับกล้องมีความมั่นคงเมื่อไม่สามารถจับกริ๊ปอัจฉริยะได้อย่างสะดวก เช่น เวลาถ่ายจากมุมกล้องต่ำ และยังมีช่องเสียบ XLR ที่ยึดไมค์ และ Multi Interface (MI) Shoe แบบดิจิตอล เพื่อใช้งานกับอุปกรณ์แบบมือโปรอันหลากหลายที่มีอยู่ ปุ่ม 2 ปุ่มที่กำหนดการใช้งานได้ ปุ่มสำหรับเลือกตั้งค่าหลายค่า และปุ่มหมุนแบบตั้งค่าได้ของมือจับที่เพิ่มเข้ามาเพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นได้ รูสกรูขนาด 1/4 นิ้วในจุดต่างๆ 7 จุดบนมือจับสำหรับยึดอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกที่เพิ่มขึ้น การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานที่สามารถนำมาประยุกต์ได้ เช่น ช่องเก็บตัวปิดมือจับที่อยู่ในมือจับเองที่สามารถปิดขั้วต่อของตัวกล้องได้ทันทีเมื่อถอดมือจับออกเพื่อติดกล้องกับสายระโยง

ภาพผลิตภัณฑ์

การเชื่อมต่อแบบมืออาชีพ

FX6 มีอินเตอร์เฟซแบบมืออาชีพที่หลากหลาย รวมทั้ง 12G-SDI แบบอิสระ (สนับสนุน 3G/6G-SDI) เหมาะสำหรับการบันทึก RAW 16 บิตแบบภายนอก และเอาต์พุต HDMI สำหรับการมอนิเตอร์รายการ ส่วนขั้วต่อรหัสเวลา (TC IN / TC OUT) ช่วยซิงค์กล้องหลายตัว และ SuperSpeed USB-C 5Gbps (USB 3.2) ให้คุณอัปโหลดข้อมูลการถ่ายภาพไปยัง PC ด้วยความเร็วสูง

ภาพผลิตภัณฑ์

อินพุต XLR คู่และความสามารถด้านออดิโอที่เพิ่มขึ้น

ที่จับของ FX6 มีช่องต่อสัญญาณเสียงเข้าแบบอิสระ 2 ช่อง (ขั้วต่อ XLR ที่เข้าถึงง่าย) เพื่อต่อกับไมโครโฟนมืออาชีพแบบภายนอก นอกจากนี้ ยังสามารถต่อไมโครโฟนไร้สายซีรี่ส์ UWP เข้ากับ MI Shoe 

ภาพผลิตภัณฑ์

ช่องเสียบมีเดีย 2 ช่องเข้ากันได้กับ CFexpress Type A

ช่องเสียบมีเดีย 2 ช่องของกล้องเข้ากันได้กับการ์ด CFexpress Type A รวมทั้งการ์ด SDXC/SDHC ที่สนับสนุน UHS-I และ UHS-II Speed Class โดยการ์ด CFexpress Type A จะเป็นมาตรฐานถัดไปสำหรับหน่วยความจำขนาดกะทัดรัดที่มีความเร็วการเขียน/อ่านรวดเร็วเหมาะสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ 4K ที่อัตราบิตสูง ซึ่งสามารถล้างบัฟเฟอร์กล้องได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะกำลังสร้างข้อมูลภาพยนตร์จำนวนมาก

ภาพผลิตภัณฑ์

การสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนเวิร์กโฟลว์ในสถานที่

คุณสมบัติการสื่อสารเครือข่ายสนับสนุนการถ่ายโอน FTP สำหรับไฟล์ภาพยนตร์รวมทั้งความสามารถในการถ่ายแบบรีโมท ให้ความสะดวกแก่กระบวนการทำงานแบบมืออาชีพระหว่างการถ่ายภาพ สนับสนุนการเชื่อมต่อ 5GHz / 2.4GHz LAN แบบไร้สายและแบบใช้สายไปยังเครือข่าย Ethernet 1000BASE-T ผ่านทางสายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB-to-Ethernet ซึ่งเชื่อมต่อกับพอร์ต USB Type-C® ของกล้องที่สนับสนุน SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2)

Illustration

Metadata เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดต่อด้วย Catalyst

ซอฟต์แวร์ Catalyst Browse และ Prepare ของ Sony เป็นคู่หูการผลิตที่ดีเยี่ยมสำหรับ FX6 ช่วยให้ FX6 สามารถบันทึก metadata 3 ชนิด คือ การป้องกันภาพสั่นไหว, clip flag และการหมุนกล้อง ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการดูตัวอย่างและเตรียมการตัดต่อด้วยซอฟต์แวร์ Catalyst Browse แบบฟรีหรือ Catalyst Prepare ที่คุ้มค่าราคาของ Sony. [1] ถ่าย  [2] ตัดต่อ