แบตเตอรี่

แบตเตอรี่คาร์บอนซิงค์ (AA)

Carbon Zinc AA

ภาพของ แบตเตอรี่คาร์บอนซิงค์ (AA)

29.00 บาท

ภาพของ แบตเตอรี่คาร์บอนซิงค์ (AA)
ข้อมูลจำเพาะ
  • แบตเตอรี่คาร์บอนซิงค์ AA

  • เหมาะสำหรับวิทยุนาฬิกาและรีโมทคอนโทรล

  • เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานน้อย

  • บลิสเตอร์แพคเปิดง่าย

Sony มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาที่มอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น แต่นอกจากนี้ยังทำงานมุ่งสู่เป้าหมายให้ลดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ในกิจกรรมทางธุรกิจของเราตั้งแต่ต้นจนจบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sony และสิ่งแวดล้อม

รีวิว

ผู้ใช้พูดว่า