นวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าสำหรับทุกคน

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) มุ่งมั่นที่จะค้นหนวัตกรรมวิธีการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อประโยชน์ของชุมชนทั่วโลก

ระบบพลังงานแบบเปิดคืออะไร

เนื่องจากความต้องการด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ระบบพลังงานแบบเปิดที่แตกต่างจะจัดการไฟฟ้าในชุมชนโดยอัตโนมัติตามความต้องการจากบ้านและอาคารแต่ละหลัง รวมทั้งอัตราการผลิตที่เปลี่ยนแปลงจากแหล่งพลังงานทดแทน

ระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป
ระบบพลังงานไฟฟ้าทั่วไป
ระบบพลังงานแบบเปิด
ระบบพลังงานแบบเปิด

พลังงานที่จัดการโดยชุมชน

โดยทั่วไป ไฟฟ้าจะผลิตจากศูนย์กลาง แล้วจ่ายผ่านสายส่งที่เดินสายผ่านระยะทางไกลไปยังที่พักอาศัยและธุรกิจในท้ายที่สุด แต่ระบบพลังงานแบบเปิดจะประกอบด้วยการจ่ายพลังงานแบบกระจายและเครือข่ายการจัดเก็บแบตเตอรี่สำหรับแหล่งผลิตพลังงานทดแทน จากนั้นพลังงานถูกจะแบ่งปันระหว่างผู้ใช้ในพื้นที่ภายในเครือข่าย

การแบ่งปันพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใช้
การแบ่งปันพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้ใช้

พลังงานทดแทนที่ผลิตในพื้นที่สำหรับการบริโภคภายในบ้านและธุรกิจจะเป็นไปได้ด้วยการจ่ายพลังงานแบบ Peer-to-Peer โดยตรงและมีประสิทธิภาพสูง ระบบพลังงานเปิดแบบกระแสตรง (DC) (DCOES) จะใช้ไฟ DC ซึ่งแผงโซลาร์ผลิต แบตเตอรี่จัดเก็บ กลไกการจ่ายแบบ Peer-to-Peer แบ่งปันให้กับผู้ใช้

การทำให้ระบบไฟฟ้าเป็นอิสระและเชื่อถือได้มากขึ้น

ระบบพลังงานแบบเปิดช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ของการผลิตพลังงานทดแทนผ่านการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าอัตโนมัติ เนื่องจาก OES ทำงานอย่างอิสระจากระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคทั่วไป จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งไม่มีเครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ หรือมีไฟดับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การทำให้ระบบไฟฟ้าเป็นอิสระและเชื่อถือได้มากขึ้น
การนำระบบพลังงาน DC แบบเปิด

ที่ Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) Graduate University อาคารของคณะมีการติดตั้งระบบพลังงานเปิดแบบกระแสตรง (DC) (DCOES) ซึ่ง Sony CSL ได้ทำการสาธิตการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าอัตโนมัติมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2014

Yoshiichi Tokuda
การนำไฟฟ้าไปสู่ผู้คนทั่วโลก

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบพลังงานแบบยั่งยืนใหม่ ที่เรียกว่าระบบพลังงานเปิด (OES) เริ่มขึ้นในปี 2010 ด้วยโปรเจคเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบสาธารณะ โดยใช้ไฟฟ้าที่สร้างจากแสงอาทิตย์ ช่วยให้มากกว่า 10 ชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐกานาสามารถรับชมการแข่งขันจาก 2010 FIFA World Cup South Africa™
ในขณะนี้เรากำลังดำเนินการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่ Okinawa เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไฟฟ้าอัตโนมัติแบบ DC ช่วยให้ใช้และจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สร้างจากแหล่งทดแทนท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือแม้แต่เครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้า
“การนำไฟฟ้าไปสู่ผู้คนทั่วโลกผ่านระบบไฟฟ้าที่ยั่งยืนโดยใช้พลังงานทดแทน” คือส่วนหนึ่งของอนาคตที่ Sony CSL หวังให้เกิดขึ้น

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม เราต้องการใช้ประโยชน์จากการวิจัยของเราเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของผู้คนทั่วโลก ที่ Sony CSL เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจที่มอบความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”

Sony CSL

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Sony