ความบันเทิงระดับสุดขีด

ทุกนวัตกรรมของ Sony อยู่ในมือของคุณ

ผลิตภัณฑ์สมาร์ท Xperia™

เรากำลังสร้างอุปกรณ์หลากรุ่นที่ล้ำสมัย ชาญฉลาด และเชื่อมต่อ ด้วยความอัจฉริยะและความสวยงาม ผลิตภัณฑ์สมาร์ทเหล่านี้จะกำหนดนิยามใหม่แห่งการสื่อสารของคุณ