พื้นฐานเลนส์

การถ่ายภาพมาโคร
อัตราขยายสูงสุด

กำลังการขยายของเลนส์ทุกชนิดจะกำหนดโดยความยาวโฟกัสของตัวเลนส์ สำหรับการถ่ายภาพมาโครแล้ว เรายังต้องพิจารณาว่าเราสามารถเข้าใกล้วัตถุได้เท่าใดด้วย ปัจจัยสองสิ่งนี้ทั้งความยาวโฟกัสและระยะโฟกัสต่ำสุดจะเป็นตัวกำหนดอัตราขยายของเลนส์ ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า "อัตราการบันทึกภาพ" ยิ่งคุณเข้าใกล้วัตถุได้มากขึ้นด้วยการใช้เลนส์ที่มีความยาวโฟกัสตามกำหนด คุณก็จะได้อัตราการขยายที่มากขึ้นตามไปด้วย

คำจำกัดความแบบคลาสสิกของเลนส์มาโครก็คือเลนส์ที่มีอัตราการขยายสูงสุดอย่างน้อย 1:1 หรือ “1x” ในข้อมูลจำเพาะของเลนส์ หมายความว่าวัตถุจะถูกบันทึกภาพที่ขนาดเต็มบนเซนเซอร์ภาพของกล้อง: วัตถุขนาด 10 มม. จะถูกแสดงบนเซนเซอร์เป็นภาพขนาด 10 มม. เมื่อเลนส์อยู่ใกล้วัตถุนั้นในระยะที่มากพอ อัตราการขยายสูงสุดที่ 1:2 หรือ “0.5x” หมายความว่าขนาดใหญ่สุดของภาพวัตถุขนาด 10 มม. ภาพนั้นจะถูกแสดงบนเซนเซอร์ในขนาด 5 มม. หรือครึ่งหนึ่งของขนาดจริงเท่านั้น

ภาพดอกไม้ขนาด 0.35 x

0.35 x

ภาพดอกไม้ขนาด 1.0 x

1.0 x

คุณสมบัติอื่นๆ ของเลนส์มาโครที่คุณควรรู้

เลนส์มาโครได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ประสิทธิภาพออปติคอลที่สมดุลเมื่อระยะโฟกัสสั้นมากและมักจะมีความคมชัดที่สุดในระยะใกล้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถใช้เพื่อการถ่ายภาพแบบมาโครเท่านั้น เลนส์มาโครหลายชนิดยังสามารถใช้ถ่ายภาพวัตถุทั่วไปในระยะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

คุณลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเลนส์มาโครที่ใช้ในระยะใกล้คือการที่เลนส์มีระยะชัดลึกที่แคบมาก ซึ่งหมายความว่าจะต้องโฟกัสอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้รายละเอียดที่ต้องการในการโฟกัสที่สมบูรณ์แบบ ขาตั้งกล้องสามารถทำให้การโฟกัสง่ายขึ้นในบางสถานการณ์ คุณอาจต้องเปลี่ยนรูรับแสงลงเล็กน้อยเพื่อให้ได้รับระยะชัดลึกที่เพียงพอสำหรับบางวัตถุ แต่ระยะชัดลึกที่ตื้นสามารถเป็นข้อดีได้ในการเน้นรายละเอียดสำคัญที่อยู่ในโฟกัส ขณะที่ลดความสำคัญของฉากหลังและทำให้ฉากหลังพร่ามัวได้

[1] ระยะโฟกัสต่ำสุด (ประมาณ 13 ซม. / 5.1 นิ้วที่กำลังขยาย 1x) [2] ระยะการทำงาน (ประมาณ 2 ซม. / 0.8 นิ้วที่กำลังขยาย 1x) [3] ระยะโฟกัสต่ำสุด (ประมาณ 35 ซม. / 13.8 นิ้วที่กำลังขยาย 1x) [4] ระยะการทำงาน (ประมาณ 16 ซม. / 6.3 นิ้วที่กำลังขยาย 1x) [5] ระนาบเซนเซอร์ภาพ

ระยะโฟกัสต่ำสุดและระยะการทำงาน

ข้อมูลจำเพาะ “ระยะโฟกัสต่ำสุด” ของเลนส์อาจทำให้สับสนได้ ระยะโฟกัสต่ำสุดจะวัดจากวัตถุไปถึงจุดโฟกัสด้านหลังของเลนส์ ซึ่งก็คือระนาบเซนเซอร์ภาพในตัวกล้อง คำว่า “ระยะการทำงาน” จะใช้เพื่ออธิบายถึงระยะห่างระหว่างวัตถุกับส่วนประกอบด้านหน้าของเลนส์

หากเลนส์ถูกระบุว่ามีระยะโฟกัสต่ำสุดที่ 0.2 ม. (20 ซม.) ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะมีระยะการทำงานเพียงไม่กี่เซนติเมตรตอนที่ทำการโฟกัสที่ระยะโฟกัสต่ำสุดสำหรับถ่ายภาพมาโครขนาด 1:1 โดยขึ้นอยู่กับความหนาของตัวกล้อง และความยาวของเลนส์ การอยู่ใกล้วัตถุขนาดนั้นอาจจะทำให้จัดแสงได้ยาก (สามารถใช้แฟลชแบบพิเศษสำหรับภาพมาโครและวงแหวนให้แสงในการแก้ปัญหาการจัดแสงนี้ได้) การโฟกัสอาจทำได้ยากหากวัตถุหรือกล้องมีการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อย และมีความเป็นไปได้สูงว่าคุณอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนั้นตกใจจนหนีไปได้เนื่องจากระยะที่ใกล้นั้น ในกรณีที่พบปัญหาเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เลนส์มาโครที่มีความยาวโฟกัสยาวขึ้นเพื่อให้มีระยะการถ่ายภาพที่มากขึ้น