42

4.8 จากรีวิวของลูกค้า 42 ราย

36
4
1
0
1
คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

43 รีวิวจากลูกค้า

0

It's a major upgrade form the A7iii

ilce-7sm3-uc2 17 เมษายน 2021 โดย Risewithin (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

The im still in the honeymoon phase of owning this but I've been shooting on the a7iii for over a year and this camera is just awesome. The giant leap in colors, usability and dynamic range is exactly what Sony users wanted so we know Sony listens . Im a huge advocate for Sony now that I know this and I hope they keep making huge strides in their cameras and phones. Thank you Sony!!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Pure magic!

ILCE-7SM3 14 เมษายน 2021 โดย johnuram (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I use the A7S3 mostly in low light conditions, excellent for almost everything.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Excellent video capabilities

ILCE-7SM3/BQAP2 06 เมษายน 2021 โดย TL Fong (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Got this in March 2021. Read up on it extensively and it lived up to the hype. As at April 2021, it is still the best video oriented mirrorless camera out there. Codecs play flawlessly. The revamped menu is a breeze to use. I used to be a canon shooter, but decided to switch my system and try out sony. The camera doesn’t disappoint. This camera will be relevant for a long time to come.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Top price for top performance!

ILCE-7SM3 01 เมษายน 2021 โดย John Fry (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

A job came in that was to be shot mostly on a gimbal, my old a6300 was starting to creak, so I bought the A7S3 & a couple of full frame lenses. The camera has performed flawlessly, gives all the video options my director and editor could want, creatively and in terms of format & codecs, and is rugged, compact and feels great in the hand. The stills are as beautiful as the video, which was a surprise!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

1

0

0

Awesome in all aspects, especially in low light

ILCE-7SM3/BQAP2 29 มีนาคม 2021 โดย nico caps (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Very please with it after a month, I was stunned with its capacity in low light environment. I purchased it purely for professional quality video

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Amazing Camera

ILCE-7SM3 28 มีนาคม 2021 โดย JayPaterson (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I previously owned the a7sii and like everyone else waited a long time for the release of this camera. It is incredible and with the addition of the S-Cinetone in the latest firmware update it is a little powerhouse.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

2

0

0

XAVC S 4:2:2 10bit Cant Play

ILCE-7SM3/BQAP2 23 มีนาคม 2021 โดย Zarulumbrella (ประเทศมาเลย์เซีย) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

All great juz hv a problem with file XAVC S 4:2:2 10bit which Quicktime can't play, on my iMac 2018

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

The legend is real

ilce-7sm3-uc2 16 มีนาคม 2021 โดย Mr Manny (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Exceeds the hype, the A7Siii gives videographers in any industry the flexibility and adaptability to shoot incredible video for any scenario.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Good image quality

ILCE-7SM3 12 มีนาคม 2021 โดย Room 8 (ประเทศอังกฤษ)

We bought it last month and we are impressed by the performance in low light

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ปานกลาง

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

7

15

0

Brilliant camera, gamechanger

ILCE-7SM3 09 มีนาคม 2021 โดย JCCJ (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Great camera, completely changed approach to video and functionality, a great step forward. Great for photography also as my main use is for digital purposes

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

2

2

0

Serious video/stills camera

ILCE7SM3/B 28 กุมภาพันธ์ 2021 โดย remoran (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

The update from the 7SII, in itself excellent tech, is substantial and nuanced. It takes time to get this system up to speed but in the end, it's worth it without question.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Most amazing video camera ever (great stills too)

ILCE-7SM3/BQAP2 27 กุมภาพันธ์ 2021 โดย MickSpiers (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Wow!!! This camera is just amazing. It has instantly lifted the quality of all of my videography. Exceptional image quality; stability; low light performance. I am yet to find something that it can't do. Combined it with the Sony GM 16 - 35 lens and the XLR-K3M and now have the best setup I have ever had. Also, do not underestimate the quality of the stills. It is a great camera as well.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Fantastic

ILCE-7SM3 06 กุมภาพันธ์ 2021 โดย jmpgood (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Bought this camera for stills and video (I am TV producer and content creator) and I am delighted with this camera and its features.

คุณภาพของภาพ

ดี

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

10

29

0

NOT Dissapointed

ILCE-7SM3 05 กุมภาพันธ์ 2021 โดย sflsgd (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Do you know I bought the new Sony A7S3 which comes with no lens & so bought 3rd party one from Tamaron I have to say im not disappointed with the camera at all being a video 1st beats my Canon. The saving allowed for the other accessories I need - like memory cards/spare battery etc..

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ปานกลาง

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

1

7

0

Don’t buy for clean iso in low light.

ILCE-7SM3 02 กุมภาพันธ์ 2021 โดย AlexFT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

I bought this camera to replace my GH5s thinking that it would blow it out of the water as it relates to noise in low light video and higher iso’s, but I was surprised to see that it doesn’t exactly perform any better and is some cases it is actually noisier. Color retention however is excellent at high iso. Perhaps Sony could add, in a firmware update, a dedicated low light mode that has built in noise reduction so we can shoot cleaner footage past iso 6400 straight out of the camera.

คุณภาพของภาพ

ปานกลาง

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Impressive Lowlight Camera For Video and Stills

ILCE-7SM3/BQAP2 01 กุมภาพันธ์ 2021 โดย Cliffie (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

My perspective is coming from a beginner DSLR user for the past 8 years. I am very impressed by the capabilities of the a7Siii. It delivers what Sony has claimed. I mainly use it for automobile videography and some casual shots. Body/Ergonomics: it feels dense, solid, really well built. Comfortable to grip on. Tested it out under the rain this monsoon season multiple times, held up well. EVF: it’s like looking through a window! Sharp, bright, spacious for your eye. Annoyance are, rain drop and gimbal arm blocks sensor, resulting in the screen blacking out while video recording. If you set the screen to always on, now you can’t use EVF to take photos. -Video Feature- The Dual Gain ISO at 12800 for S-Log 3 greatly helps with my use of the camera as I do not have control over lighting situations outdoors. It has less grain than at ISO3200. Dynamic Range is simply amazing! I could see way more into the highlights and shadows. During editing, I was playing around with the Tone Curve and it almost felt as if I was editing a RAW image with it’s newly implemented 10bit feature. -Photo Feature- It takes great photos. It resolves fine detail really well. There’s no smearing in the images, unlike point and shoot that boast 24MP but it’s a smeary mess in non-direct sunlight conditions. I do feel 12MP is somewhat limiting, using APS-C Mode brings it down to a 6MP file. You have to frame your subject well to prevent cropping in during editing. Although it doesn’t affect my workflow much for creating Thumbnails. I understand it’s a video camera first and a processional cinema camera has even less of a megapixel, but hey, this takes still images. Things I would like improve: 1. To be able to select Rear Aperture Dial for ISO, without having the need for “My Dial 1” 2. Independent reverse for Front/Rear dial. 3.Indipendent Video/Photo mode EVF Sensor (Example: auto switch between EVF and Screen, but once it starts recording, the camera stays Screen Only, it keeps sensing my gimbal arm) 4.Higher refresh rate EVF (OVF still feels easier on the eye while panning) Edit: Sony A1 has 240fps EVF.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Excellent Video Camera

ILCE-7SM3 19 มกราคม 2021 โดย PeterMcC (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I've been using this camera for a couple of months for my business and personal use. It does everything I need for video; the quality of 4k video and the low light capability are simply amazing. So many options of video quality to satisfy each assignment. It does produce very impressive stills, but since they are 12 Mpix I really only use it for video and stick with my A7RII for still photography.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

80

14

0

Great Product Needs an update

ILCE7SM3/B 08 มกราคม 2021 โดย Enter the Zone (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I truly enjoy this camera. I purchased it for professional filming and for low-light shooting. The missing features needed are per-channel audio recording level controls (L and R channels), and output audio level controls to the headphones/monitors.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

2

0

0

Amazing for Corporate Video

ILCE7SM3/B 01 มกราคม 2021 โดย eyedidit (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Easy setup and by far best quality video for the price.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Best mirrorless camera ever!

ILCE-7SM3 31 ธันวาคม 2020 โดย Chelo54 (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I have used many DSLR and mirrorless cameras and haven't found anything like the S line from Sony and the A7sIII it's just a triumph!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

10

10

0

Really awesome features in such a small body

ILCE-7SM3/BQAP2 26 ธันวาคม 2020 โดย EuMattPeeks (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Been using it for video shoots and it is really amazing. Lots of control in such a small body. Stabilization, the use of SLog3, all the ports, jacks and swivel screen all squeezed into this camera. Really makes it beast for video shoots. Forgot to mention the amazing improvements of the grip. Makes it really nice to hold. Have not encountered any overheating when shooting 4k All-I in 25fps for really prolong period of time. Exactly what I needed. So far the only downside I have encountered is when you plug in the microphone or headphone jack, you will not be able to turn the screen facing up as the jack blocks it.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Just wow

ilce-7sm3-uc2 23 ธันวาคม 2020 โดย Robisnotcool (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Spent the last 4 hours tinkering with it, it is an amazing camera.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

2

0

0

Brilliant

ILCE-7SM3 20 ธันวาคม 2020 โดย iVIDEO (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Simply brilliant.. but needs and should have 23.94p as it is a "film hybrid camera.. or at least it should have shutter angle then it would be perfect.

คุณภาพของภาพ

ดี

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

2

24

0

Very capable camera with great video quality.

ILCE-7SM3 15 ธันวาคม 2020 โดย cameradude uk (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

There is never going to be the perfect combination of features: personally I would have liked a 6K sensor for a better debayered 4K image in the A7S mk3 (and the FX6) but I guess that would be too much of a threat to the FX9. Also, more pixels would mean higher res. when using S35 lenses in crop mode. That aside, I can't fault the image that comes out of the A7S3: less noise than the original A7S and better colour science, all underpinned by a long-overdue 10bit 422 video codec that solves so many limitations of previous models across the entire Alpha range. AF eye tracking is now at a whole new level and this makes it a great gimbal camera when used with native lenses. I would've preferred it to use CFexpress Type B cards since they are half the price and twice the speed of Type A cards but that's not a deal breaker by any means.

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

10

8