64,990.00 บาท

24

4.6 จากรีวิวของลูกค้า 24 ราย

20
2
0
1
1
คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

หมายเหตุ : รีวิวผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ บางรุ่น, บริการ และ/หรือฟีเจอร์ ที่กล่าวถึงในรีวิวนี้อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ

24 รีวิวจากลูกค้า

0

Crystal clear sound ~

IER-Z1R WW2 28 มิถุนายน 2021 โดย Ivan881009 (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Was using XBA-Z5 for 7 years and recently spoiled and decide to buy this IER-Z1R , really enjoyed with the sound ☺️

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Exceptional is not praise-worthy-enough!!!

IER-Z1R 17 มีนาคม 2021 โดย Count Laszlo (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

These are likely if not truly the best IEM's on the market today. The sound quality is truly beyond words. Euphoric. These also compliment my Sony NW-WM1Z perfectly. Your engineer(s) truly knocked this product out of the park. And I'm honored to own such beautiful products from Sony's Signature Series assortment.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

3

0

0

In the end it's the sound that counts

IER-Z1R 28 กุมภาพันธ์ 2021 โดย Nickname7 (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Pleasing improvement on my shure 535 and 846. But then so it should be, I guess. Issues such as Bass bias addressed by other users are for me mostly dwarfed by the differences in recorded sound; all classical, Bruckner symphonies to Byrd virginals. Need to get the right fit for the earbud is paramount. For me the impressive rubber and silicon hybrid ranges provided by Sony were of little use. Comply 200 in 'medium' for my ear canal was just right. Good sound isolation, firm but not disproportionate bass with Hugo2. Certainly the bass is clearer than one is expecting in-ear, but that doesn't make it biased. Perhaps it's more programme dependent than I am allowing for.

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

3

0

0

Great sound

IER-Z1R WW2 01 มกราคม 2021 โดย CSWg (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Soundstage is pretty wide and bass response is great

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

1

0

0

Very, very good

IER-Z1R 19 ธันวาคม 2020  (ประเทศอังกฤษ) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Couldn't resist the hype so I bought these blind. Very technical, super bass and treble but i get better mids from my 64audio Nios. On the whole I'm extremely pleased with them. The fit is fine for my ears. Fit has been a concern for some people. My Nios are more comfortable.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

4

0

0

Amazing sound.

IER-Z1R 19 ธันวาคม 2020 โดย H47E (ประเทศอังกฤษ)

Really nice detailed sound and bass. Although the foam inside the nozzle can degrade overtime and affect sound frequency, that's the only downfall of this IEM. Wish Sony would provide additional filters for replacement.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

One of the top

IER-Z1R WW2 08 กันยายน 2020 โดย Daniel L (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I brought this and has been testing for the past few week the sub-Bass is really punchy but no overly bright. Sound stage is wide and the female vocal is pretty airy.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Great iem

IER-Z1R WW2 23 สิงหาคม 2020 โดย chenhin99 (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I happy to own this iem,it really a very good iem that can keep for many years to come thanks Sony

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

First Choice of my in-ear headphone collections

IER-Z1R 14 พฤษภาคม 2020 โดย Tequila Sy (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

After the trial in headphone retail store, I take it home after 1 week review on my own earphone collection, the Z1R produce signature sound atmosphere is unique and surprise me. The IMPEDANCE of this earphone not high BUT not easy to drive unless you have high power player. And the earphone have little bit heavy and larger, not quite suitable for lady to wear.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

5

1

คำตอบจาก Sony North America Customer Support
20 พฤษภาคม 2020

Hi Tequila, We appreciate the feedback. Should you need further assistance regarding your product, we highly recommend visiting our Sony Global Web site for information on contacting the Sony Support Center in your region at http://www.sony.net/SonyInfo/Support/.

Regards,
Sam

0

ต้น

IER-Z1R 11 พฤษภาคม 2020 โดย TONTEN (ประเทศไทย)

หูฟังที่เสียงดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยครอบครองมาครับ

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

0

0

0

It's just feel heartOhappy

IER-Z1R 03 พฤษภาคม 2020 โดย Rahul Gediya (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Though I didn't have buy or touched this product but when it comes to sound quality I truly believe that " there is no man-made sound quality in the World who can beat the Sony's Sound quality till yet"....

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

11

1

คำตอบจาก Sony North America Customer Support
06 พฤษภาคม 2020

Hi Rahul, Great! We appreciate the positive feedback. Should you need further assistance regarding your product, we highly recommend visiting our Sony Global Web site for information on contacting the Sony Support Center in your region at http://www.sony.net/SonyInfo/Support/.

Regards,
Sam

0

Over price

IER-Z1R 19 เมษายน 2020 โดย Musa2233 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Over price and sound which I was expecting not good

คุณภาพเสียง

ปานกลาง

คุณสมบัติ

ปานกลาง

การออกแบบ

แย่

ใช้งานง่าย

แย่

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

4

70

คำตอบจาก Sony North America Customer Support
22 เมษายน 2020

Hi, Musa2233,

We regret to hear that they didn't meet your expectations. Every element of the IER-Z1R headphones has been designed and developed for this one purpose. By paying attention to the smallest details, you can distinguish every nuance and subtle characteristics, in astonishingly faithful sound reproduction. When connecting the cable, make sure to fully insert the plug into the jack. The earbuds you are using may also affect the sound and your overall experience. We provide an assortment of earbuds in various sizes to ensure there is a great fit for all ear sizes. Make sure to use the right size according to the size of your ears.

If you are still having the same issue, you can email us at socialsupport@am.sony.com with the following details:

Name:
Sony website Username:
Model Number:
Issue:
Telephone Number:

Sincerely,
Vincent

0

King of all trade

IER-Z1R WW2 14 มีนาคม 2020 โดย Syamil (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

To be honest i was first impressed by the performance and sound quality IER-Z1R. I put to the test with the MDR-Z7M2 since its using 70 mm driver to see how well it compete with the largest driver with the best bass. And it doesn't disappoint me in exceed my expectation and next the MDR-Z1R still the same it has better bass compared to these two headphones i compared this using the gold color Walkman at Sony wisma atria. This is my first time in life owning IEM and a did the right choice in buying these. Sound everything is almost perfect please try before buying you will be amazed especially if you used it with dolby atmos devices or sony 360 audio.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

10

0

0

Sonically better than MDR-Z1R

IER-Z1R WW2 04 กุมภาพันธ์ 2020 โดย joshfc2001 (ประเทศมาเลย์เซีย) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I have the big brother MDR and really enjoyed that and I wanted this IER for travel purposes and I have to say this beats the MDR in every way possible. The MDR is brilliant in every way but this IER just takes everything the MDR has and makes it even better. Now I can’t go back to MDR anymore and that’s just sad

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

9

0

0

Ultimate experience

IER-Z1R 31 มกราคม 2020 โดย jirams (ประเทศอังกฤษ)

These in ear monitors are incredible in the way that they convey a sense of presence in the audible field. The phase coherence coupled with superb bass definition put them ahead of even the MDR Z1R. They are large in the outer ear and can be sore if not positioned carefully but the aural reward is amazing.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

16

4

0

Revolutionary Product!

IER-Z1R WW2 18 มกราคม 2020 โดย Herbert Alcatras (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Highly defined sound, realistic sub-bass focus and spacious imaging capabilities.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

1

0

0

Simply the Best

IER-Z1R 30 ตุลาคม 2019 โดย cortez3fl (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

I'll try to keep this brief. The IER-Z1R is miles ahead of every other IEM (and most full-size cans) I've ever heard. They either match or surpass in just about every category. They are extremely resolving and well extended in the highs and lows. The sound is extremely wide, three-dimensional, and immersive. This is a hybrid done correctly! For my preferences, the bass could be a tad bit tighter/faster and the mids a little more forward. From a sonic perspective, they are as close to perfect as I've ever heard. The build is simply luxurious. However, the fit isn't going to work for everyone but if you're patient with tip rolling I'm sure most people can get a good fit. Below is an alphabetical list of IEMs I either own, have owned, or have demo'd. The Z1R easily bests them all in overall sound presentation. I can't see how anyone could give the Z1R less than 4.5/5 stars. --- REFERENCE LIST --- --- Currently Own --- Audeze LCDi4 Dita Audio Dream Sony MDR-7550 Sony MDR-EX1000 Sony IER-Z1R --- Used to Own --- Astell&Kern AK T8iE MkII Audio-Technica ATH-E70 Audio-Technica ATH-IM02 Audio-Technica ATH-IM03 Campfire Audio Andromeda Campfire Audio Jupiter Campfire Audio Solaris Campfire Audio Vega Dita Audio Fealty Fidue A91 Sirius FLC 8S Noble Audio Kaiser Encore Noble Audio Katana Noble Audio Savanna RHA T20 UE 900s VSonic GR07BE -- Demo'd -- Campfire Audio Atlas Meze Audio Rai Penta Noble Audio Khan Sony Just Ear

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

18

3

คำตอบจาก Sony North America Customer Support
01 พฤศจิกายน 2019

Hi, cortez3fl! That's great! We are glad that you are satisfied with the product. Thank you for choosing Sony. ~Ralph

0

Excellent quality

IER-Z1R WW2 11 สิงหาคม 2019 โดย NikkiS2019 (ประเทศสิงคโปร์) ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Z1R and WM1Z is a perfect match that produce superb sound quality

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

9

0

0

Not as hard as how it's advertised.

IER-Z1R 06 สิงหาคม 2019  (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

It was indeed beautiful when I just unwrapped it, like jewelry. However only few days later there is a scratch on the edge. It is apparently NOT as hard as how the web page advertised. Meanwhile the sound quality is very normal with the 3.5mm cable, like most of the few hundred dollars product you see on the market. It is a trap that Sony wants you buy the whole set of this serious. But I am not going to step into in. It's good but does not worth 2000 dollars. IT DOES NOT.

คุณภาพเสียง

พอใช้

คุณสมบัติ

ปานกลาง

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

12

101

คำตอบจาก Sony North America Customer Support
08 สิงหาคม 2019

Hello, Léon! We do apologize if the unit did not meet your expectations. We appreciate the time you have taken giving us this feedback and will actively use it to improve our product and services. Thanks! - Romeo


0

หูฟังขั้นเทพ

IER-Z1R 29 มิถุนายน 2019 โดย Suthad (ประเทศไทย)

เป็นหูฟังที่ครบเครื่องครับ​ sound state กว้างครับ​ เสียงไม่ฟุ้ง​ แยกเสียงได้ชัดเจน​ ฟังสบาย​ เสียงสูงค่อนข้างใส​ เสียงกลางชัดเจน​ เสียงเบสนุ่มลึกชัดเจนดีครับ​ หูฟังมาหร้อมสาย​ Balance 4.4mm และ​ 3.5mm สามารถ​ upgrade สายหูฟังได้ครับ​ หูฟังผลิตในประเทศญี่ปุ่น​และวัสดุที่ใช้ดูดีมากครับ แต่ราคาค่อนข้างสูงครับ

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

0

0

0

Very alive

IER-Z1R 17 พฤษภาคม 2019 โดย Jack2010 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Exceptional good and I have heard “them all”. Very analytical AND emotional at the same time, when did that happen last time? Highly recommended! Triceps

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ปานกลาง

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

31

2

0

Nice sound stage, very good build quality

IER-Z1R 02 เมษายน 2019 โดย limkl711 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

Bought it at the recent CanJam Singapore show, manage & lucky to get the last unit on Sun 31 March with the designer signature. Tried many IEM but still like the Sony Z1R sound stage and overall sound, price is slightly on the higher side but with the build quality & sound its worthy. Been listen for the past 2 days and it grow more & more to me, no regret to get this IEM.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

34

2

0

Awesome

IER-Z1R 14 กุมภาพันธ์ 2019 โดย Patrick43 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

IER-Z1R sound very clean, details, organic and dynamic. Treble is smooth with perfect extension with layering and awesome bass. It seems much better than the demo i heard in the hifi show last year.

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

42

6

0

just buy it

IER-Z1R 13 พฤศจิกายน 2018 โดย MRT013D0 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

you can hear EVERYTHING in this in ear headphone but dont expect 50mm drivers bass but he has an awelsome bass for his tinny driver

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

23

48