ทีวีและโฮมซีเนม่า

ทีวีที่มี Bluetooth

ภาพที่สวยที่สุดที่เคยมีมา