29,990.00 บาท

2

4.5 จากรีวิวของลูกค้า 2 ราย

1
1
0
0
0
คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

2 รีวิวจากลูกค้า

0

คุณสมบัติดี

PHA-3/C E 05 สิงหาคม 2019 โดย csidecassette ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

ได้ลองใช้บ้างแล้วแต่ยังใช้ได้ไม่ครบถ้วนของฟังก์ชั่นอุปกรณ์ ซึ่งก็รู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณภาพเสียง

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

0

0

0

PHA-3 dac+amp

PHA-3/C E 20 พฤษภาคม 2019 โดย judo ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

sony dac+amp pha-3 การใช้งานโดยรวมโอเค สามารถแปลงเสียงเครื่องเล่นเพลง และหูฟังออกมาได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์(คหสต.) แต่อยากให้เพิ่มปริมาณความจุแบตเตอรี่ให้มากขึ้นกว่านี้สักหน่อย เพราะแบตเตอรี่ที่ติดมากับเครื่องเล่นต่อเนื่องได้ไม่เกิน6-8ชั่วโมงจากการทดลองด้วยตนเอง

คุณภาพเสียง

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

0

0