พื้นฐานเลนส์

ความยาวโฟกัส, มุมมองภาพ และทัศนียภาพ
ความยาวโฟกัส

ความยาวโฟกัส

ความยาวโฟกัส หรือช่วงความยาวโฟกัสในกรณีของการซูม มักจะเป็นปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาในการเลือกเลนส์สำหรับภาพถ่ายเฉพาะทางหรือประเภทของการถ่ายภาพนั้น ความยาวโฟกัสของเลนส์จะเป็นตัวกำหนดสองคุณลักษณะที่สำคัญมากสำหรับนักถ่ายภาพซึ่งก็คือ การขยายและมุมมองภาพ

ความยาวโฟกัสที่ยาวขึ้นมีความสัมพันธ์กับการขยายที่มากขึ้น รวมทั้งในทางกลับกันด้วย เลนส์มุมกว้างที่มีความยาวโฟกัสสั้นก็จะมีการขยายที่ต่ำ ซึ่งหมายถึงการที่คุณต้องเข้าไปใกล้วัตถุขนาดทั่วไปเพื่อให้ได้ภาพที่เต็มเฟรม แต่ในขณะเดียวกันก็หมายความว่าคุณจะสามารถเก็บภาพวัตถุขนาดใหญ่ให้เต็มเฟรมได้โดยไม่ต้องถ่ายจากระยะไกลได้ด้วย เลนส์ถ่ายภาพระยะไกลที่มีความยาวโฟกัสมากก็จะมีกำลังขยายที่มากตามไปด้วย ดังนั้นคุณจึงเก็บภาพวัตถุที่อยู่ไกลจากกล้องออกไปได้เต็มเฟรม

[1] Secondary Principal Point ของเลนส์ [2] ความยาวโฟกัส [3] มุมมองภาพ (วัดแบบทแยงมุม) [4] ระนาบโฟกัส (ระนาบเซนเซอร์ภาพ)

คำอธิบายทางเทคนิคของความยาวโฟกัส

- สนทนาภาษาเทคโนโลยี -

ความยาวโฟกัสของเลนส์ถูกนิยามว่าคือระยะจาก Secondary Principal Point ไปถึงจุดโฟกัสหลังเมื่อตั้งค่าโฟกัสเป็น Infinity ซึ่ง Secondary Principal Point เป็นหนึ่งในหกจุด "Cardinal Point" ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงในเลนส์ออปติคอล (จุดโฟกัสด้านหน้าและด้านหลัง, จุด Primary และ Secondary Nodal Point และท้ายที่สุด จุด Primary และ Secondary Principal Point) จุด Secondary Principal Point ในเลนส์ประกอบไม่มีตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จุดนี้อาจจะอยู่ที่ใดซักแห่งในกระบอกเลนส์หรืออยู่ด้านนอกของกระบอกก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเลนส์ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการง่ายๆ ที่จะสามารถวัดระยะโฟกัสของเลนส์ให้ได้อย่างแม่นยำด้วยตัวคุณเอง

ความยาวโฟกัสและมุมมองภาพ

“มุมมองภาพ” อธิบายถึงปริมาณของฉากที่อยู่หน้ากล้องที่สามารถเก็บภาพได้โดยเซนเซอร์ของกล้อง หรือหากใช้ศัพท์เทคนิคเล็กน้อย ก็คือ Angular Extent ของฉากที่เก็บได้บนเซนเซอร์โดยวัดแบบทแยงมุม เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจำว่ามุมมองของภาพทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยทั้งความยาวโฟกัสของเลนส์และรูปแบบเซนเซอร์ของกล้อง ดังนั้นมุมมองของภาพที่คุณได้มาจากเลนส์ชนิดใดก็ตามจะมีความแตกต่างกันระหว่างกล้องฟูลเฟรมขนาด 35 มม. และกล้องแบบ APS-C เลนส์ต่างชนิดกันที่มีความยาวโฟกัสเท่ากันจะมีมุมมองภาพเหมือนกันเสมอเมื่อใช้เซนเซอร์ที่มีขนาดเท่ากัน

การเปรียบเทียบ “ความยาวโฟกัส กับ มุมมองภาพ” แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นี้ทั้งของกล้องฟูลเฟรม 35 มม. และกล้องรูปแบบ APS-C

* ความยาวโฟกัสใน ( ): มีค่าเทียบเท่ากับความยาวโฟกัสเวลาที่ติดตั้งเซนเซอร์ฟูลเฟรมขนาด 35 มม. บนกล้องดิจิตอลแบบเปลี่ยนเลนส์ได้

มุมมอง

การมีระยะโฟกัสที่ยาวจะทำให้วัตถุในส่วนหน้าและส่วนหลังดูใกล้กันมากขึ้นในภาพ เอฟเฟกต์นี้บางครั้งก็ถูกเรียกว่า "การบีบอัดระยะไกล" แต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเลนส์เองเสียทีเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่คุณใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล คุณจะต้องอยู่ห่างจากวัตถุของคุณ ดังนั้นเมื่อดูระยะทางจากกล้องไปถึงวัตถุในส่วนหน้าและส่วนหลัง ระยะห่างระหว่างวัตถุจะมีความใกล้กันมากกว่า หรือกล่าวอีกแบบก็คือเนื่องจากวัตถุในส่วนหน้าและส่วนหลังอยู่ห่างจากตัวกล้องที่ระยะหนึ่ง ขนาดของวัตถุในภาพที่ออกมานั้นจะมีความใกล้เคียงกว่าความเป็นจริง เวลาที่ถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้างโดยปกติแล้วคุณจะต้องเข้าไปใกล้วัตถุในส่วนหน้าเพื่อทำให้วัตถุนั้นมีขนาดใหญ่เพียงพอในเฟรม ซึ่งก็คือสาเหตุว่าทำไมวัตถุที่อยู่ไกลออกไปดูเล็กลงเมื่อเทียบกันแล้ว ความแตกต่างในมุมมองที่เห็นได้ชัดเกิดจากความห่างระหว่างตัวคุณกับวัตถุของคุณนั่นเอง

ภาพที่ความยาวโฟกัส 24 มม.

ความยาวโฟกัส 24 มม. มุมมองภาพ 84 องศา

ภาพที่ความยาวโฟกัส 300 มม.

ความยาวโฟกัส 300 มม. มุมมองภาพ 8 องศา