การรีไซเคิลและประสบการณ์การฟังที่ดียิ่งขึ้น

การเพิ่มการใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้านสิ่งแวดล้อมของ Sony เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ Sony เริ่มนำพลาสติกรีไซเคิลใหม่มาใช้ซึ่งจะนำไปสู่การใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงโดยช่วยให้คุณภาพเสียงสูง

การเผชิญความท้าทายด้านเสียง

Sony ใช้พลาสติกรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น หลักฐานของข้อนี้คือพันธกิจของเราในการให้ประสบการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งแก่ผู้ใช้ของเรา ความคาดหวังสูงที่ผู้ใช้ของเรามีต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง ทำให้เราสร้างพลาสติกรีไซเคิลประสิทธิภาพสูงใหม่สำหรับเครื่องเสียง 

ความหลงใหลในเทคโนโลยี—และการกระจายของพลาสติกรีไซเคิล

วิศวกรของ Sony คำนึงทั้งทั้งคุณภาพเสียงและจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อพัฒนาวัสดุนี้ ดูการสัมภาษณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และค้นพบว่าสิ่งใดทำให้เกิดนวัตกรรมนี้

การปรับปรุงคุณภาพเสียงเมื่อใช้วัสดุรีไซเคิล 65%

ในพลาสติกรีไซเคิลที่ Sony ใช้ให้อัตราการใช้วัสดุรีไซเคิลที่ 65% ซึ่งตามค่านี้ พลาสติกรีไซเคิลใหม่นี้รักษาอัตราที่สูงและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพเสียงโดยการทดสอบส่วนผสมใหม่และอัตราส่วนของสารเติมแต่ง

แผนภูมิวงกลมขององค์ประกอบของพลาสติกรีไซเคิลจาก Sony
ภาพขององค์ประกอบพลาสติกรีไซเคิล

แผนภูมิวงกลม A=วัสดุรีไซเคิล, B+C=วัสดุหลักใหม่

โครงสร้างของพลาสติกรีไซเคิลที่พัฒนาขึ้นใหม่จาก Sony
โครงสร้างของพลาสติกรีไซเคิลที่พัฒนาขึ้นใหม่

ภาพขยายแสดงว่าโครงสร้างคล้ายกับพลาสติกใหม่

ความต้านทานแรงกระแทกที่มั่นใจ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งานในสถานการณ์หลากหลาย ความต้านทานแรงกระแทกที่เพียงพอเป็นสิ่งจำเป็น วัสดุพลาสติกรีไซเคิลใหม่ให้ความต้านทานเทียบเท่าพลาสติกใหม่

วัสดุสำหรับพลาสติกรีไซเคิล
วัสดุที่ไว้ใจได้ สำคัญที่สุดอย่างแรก

โดยการจำกัดวัสดุรีไซเคิลสำหรับพลาสติกรีไซเคิลใหม่ของเราเฉพาะสินค้าที่ไม่ผ่านการบริโภค เรามั่นใจในการจัดหา ผลผลิต และคุณภาพที่มีเสถียรภาพสำหรับพลาสติกรีไซเคิลใหม่จะสามารถให้ประสิทธิภาพเสียงที่เหนือกว่า

หน้าอื่นสำหรับเทคโนโลยีของ Sony