Xperia™: มุ่งสู่พลาสติกเป็นศูนย์

ความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่

มุ่งสู่การยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 Green Management 2025 (GM2025) คือชุดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน Road to Zero ของ Sony GM2025 ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แบบพกพาของเราลงเรื่อยๆ เพื่อมุ่งไปสู่การยกเลิกการใช้พลาสติกอย่างสิ้นเชิง

การขจัดพลาสติกออกจากบรรจุภัณฑ์ของ Xperia

[1]   ตัวเลขที่ระบุคือสัดส่วน (เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก) ของพลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของแต่ละรุ่นทั่วโลก
[2]  ความเปลี่ยนแปลงจากปี 2018 ถึงปี 2019: ถาดพลาสติกขึ้นรูปถูกแทนที่ด้วยถาดเยื่อกระดาษ / ที่คั่นพลาสติกถูกแทนที่ด้วยกระดาษแข็ง
[3]  ความเปลี่ยนแปลงจากปี 2019 ถึงปี 2020: ปรับปรุงโครงสร้างกล่อง / ลดการใช้วัสดุรวมถึงพลาสติก (โดยเฉพาะฟิล์ม PP
[4]  ความเปลี่ยนแปลงจากปี 2020 ถึงปี 2021: การเคลือบฟิล์มที่พื้นผิวกล่องถูกแทนที่ด้วยน้ำยาเคลือบเงา / พลาสติกที่ใช้ห่อสาย USB ที่ให้มาด้วยถูกแทนที่ด้วยซองกระดาษ / การเคลือบฟิล์มพื้นผิวสติ๊กเกอร์ถูกแทนที่ด้วยสารเคลือบเงา

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการป้องกันและใช้งานโดยไม่ใช้พลาสติก

การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทบทวนและเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกป้องกัน

ในฐานะส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนความยั่งยืนของเรา เรากำลังลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ ขจัดส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก หรือเปลี่ยนเป็นวัสดุกระดาษ ตัวอย่าง เช่น การเปลี่ยนจากการเคลือบฟิล์มพลาสติกมาเป็นสารเคลือบกันรอยขีดข่วนสำหรับ Xperia 1 III และการเปลี่ยนที่หุ้มสาย USB พลาสติกเป็นซองกระดาษ

[1] การเคลือบฟิล์ม → สารเคลือบกันรอยขีดข่วน    [2] ฟิล์มพลาสติก → กระดาษ    [3] พลาสติก → แผ่นกระดาษหรือเยื่อกระดาษ
[4] สติ๊กเกอร์    [5] ซองใส่สาย USB

รูปภาพของกระดาษที่จะทำการรีไซเคิล
การเลือกใช้วัสดุอย่างพิถีพิถันเพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกสี

ถาดภายในกล่องสมาร์ทโฟนผลิตจากจากเยื่อกระดาษเหลือใช้จากโรงงานในแม่พิมพ์แบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ เยื่อกระดาษที่ใช้ถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สีขาวที่ต้องการโดยไม่ต้องฟอกสี

ลดปริมาณพลาสติกของกล่องด้านนอก

รักษาไว้ซึ่งการปกป้องผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์

[1] พลาสติก → กระดาษ    [2] ยกเลิกการใช้ถาดพลาสติก

มุ่งสู่การยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก

Tomoyuki Nishizaki

วิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์
Sony Corporation, กลุ่มธุรกิจระบบสื่อสารเคลื่อนที่, 
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์, ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาพบุคคลของวิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเพิ่มขึ้น มลพิษทางทะเลที่เกิดจากการกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจจากสื่อเมื่อเร็วๆ นี้ และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางของ Sony (Green Management 2025) ให้ความสำคัญกับเรื่องการลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติก ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในธีมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Xperia ของเรามาอย่างยาวนาน เรากำลังพยายามยกเลิกหรือเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับ Xperia แต่ยังคงประสิทธิภาพที่จำเป็นไว้ ตัวอย่างเช่นในรุ่นปี 2019 เราเปลี่ยนจากพลาสติกขึ้นรูปเป็นถาดบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป และยกเลิกการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์แต่ยังคงรักษาประสบการณ์ในการแกะกล่องไว้ เราคือกลุ่มธุรกิจระบบสื่อสารเคลื่อนที่ที่กำลังดำเนินการเพื่อยกเลิกการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เหลือทั้งหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง