สื่อบันทึกข้อมูล

DVD+R แพคเดี่ยว

DPR47SS Series

ภาพของ DVD+R แพคเดี่ยว
ภาพของ DVD+R แพคเดี่ยว
ข้อมูลจำเพาะ
  • การจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียของ DVD-R

  • ความจุการจัดเก็บ 4.7GB

  • ความเร็วการเขียน 16x

  • เทคโนโลยี AccuCore สำหรับความน่าเชื่อถือด้านการเก็บบันทึกเนื้อหา

  • เข้ากันได้กับเครื่องเล่น CD/DVD ส่วนมาก

Sony มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาที่มอบประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น แต่นอกจากนี้ยังทำงานมุ่งสู่เป้าหมายให้ลดการเกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้เหลือศูนย์ในกิจกรรมทางธุรกิจของเราตั้งแต่ต้นจนจบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sony และสิ่งแวดล้อม

รีวิว

ผู้ใช้พูดว่า