6

4.3 จากรีวิวของลูกค้า 6 ราย

3
2
1
0
0
คุณภาพของภาพ

ดี

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

มีประโยชน์มากที่สุดเชิงบวก
0

Value for Money

DSC-HX350 E32 10 กุมภาพันธ์ 2017 โดย C J Goh ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought the HX350 without hesitation when it became available at the nearest Harvey Norman outlet about a week ago (February 2017) , as I have been an ardent use of SONY Camcorders & Semi-pro Video Cameras and DSLRs as well as mirrorless cameras since 2007. The HX350 performed beyond my expectations, in fact, it reminded me of the VG20 camcorder series; responsive, crispy images, smooth stable video recordings, and intuitive function and feature button placement. Its Subject Tracking focus feature is one of my favorite feature; it is intelligent and does not get distracted by other moving elements around the targeted subject. The physical design provides for a very comfortable and secure grip, it's light weight, and zooming in or out is so effortless. Video quality in terms of raw tone, is incredibly appealing to me as it makes editing much easier. The other feature would be it's Burst Mode still image shooting; shoots like a machine gun under daylight, with consistent exposure & color reproduction. The tiltable LCD display screen is also a plus feature for this price range, and lens is superbly sharp. With the camera switched to Mute (soundless mode), you can hardly hear the shutter in action. Lovely! Great for Street Photography! In this regard I am very pleased with the purchase of my HX350, although the only thing I felt should have been included is the ability to shoot in RAW file. Other than this, I feel this is a perfect camera for me! Well done SONY!!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

9

7

มีประโยชน์มากที่สุดเชิงวิจารณ์
0

First Attempt

DSC-HX350 E32 06 มีนาคม 2017 โดย Salahudeen ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought last month. Now I am running with HX350. I hope it is well.

คุณภาพของภาพ

พอใช้

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

3

1

6 รีวิวจากลูกค้า

0

Great features

DSC-HX350 E32 03 กุมภาพันธ์ 2020  ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought this month ago and I really appreciate that quality of the product from Sony .

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Great features. Easy to Use. Great Photos & Videos

DSC-HX350 E32 16 สิงหาคม 2019  ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Took photos at the Gardens of the Bay in Singapore, both in the day and night. Superb photos and videos. So easy to use. Very handy. Great innovation. Well done, Sony!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Powerful superzoom

DSC-HX350 E32 26 พฤษภาคม 2018 โดย S M Wong ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I use it as backup camera for avian photography. Could be better if it can shoot RAW. Viewfinder is too small and is not auto. Wifi is also missing.

คุณภาพของภาพ

ดี

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

Practical

DSC-HX350 E32 12 พฤษภาคม 2018 โดย Rahmat ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

Brieft, practical and trendy, all family live it, thank you..

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

0

0

0

First Attempt

DSC-HX350 E32 06 มีนาคม 2017 โดย Salahudeen ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought last month. Now I am running with HX350. I hope it is well.

คุณภาพของภาพ

พอใช้

คุณสมบัติ

ดี

การออกแบบ

ดี

ใช้งานง่าย

ดี

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

3

1

0

Value for Money

DSC-HX350 E32 10 กุมภาพันธ์ 2017 โดย C J Goh ผู้ซื้อที่ผ่านการตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

I bought the HX350 without hesitation when it became available at the nearest Harvey Norman outlet about a week ago (February 2017) , as I have been an ardent use of SONY Camcorders & Semi-pro Video Cameras and DSLRs as well as mirrorless cameras since 2007. The HX350 performed beyond my expectations, in fact, it reminded me of the VG20 camcorder series; responsive, crispy images, smooth stable video recordings, and intuitive function and feature button placement. Its Subject Tracking focus feature is one of my favorite feature; it is intelligent and does not get distracted by other moving elements around the targeted subject. The physical design provides for a very comfortable and secure grip, it's light weight, and zooming in or out is so effortless. Video quality in terms of raw tone, is incredibly appealing to me as it makes editing much easier. The other feature would be it's Burst Mode still image shooting; shoots like a machine gun under daylight, with consistent exposure & color reproduction. The tiltable LCD display screen is also a plus feature for this price range, and lens is superbly sharp. With the camera switched to Mute (soundless mode), you can hardly hear the shutter in action. Lovely! Great for Street Photography! In this regard I am very pleased with the purchase of my HX350, although the only thing I felt should have been included is the ability to shoot in RAW file. Other than this, I feel this is a perfect camera for me! Well done SONY!!

คุณภาพของภาพ

ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

ยอดเยี่ยม

การออกแบบ

ยอดเยี่ยม

ใช้งานง่าย

ยอดเยี่ยม

การแปลใช้ไม่ได้ในขณะนี้ โปรดลองอีกครั้ง

9

7