ชุมชนสัมพันธ์

เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลกสำหรับคนรุ่นใหม่โซนีส์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินงานเพื่อช่วยในการสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนมากขึ้น ที่นี่ในประเทศไทยเราสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมีผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชน

Sony Corporation
โซนี่ คอร์ปอเรชั่น

ที่โซนี่ภารกิจของเราคือการเป็น บริษัทที่สร้างแรงบันดาลใจ และตอบสนองความใฝ่รู้ของคุณ

Careers
ร่วมงานกับโซนี่

ค้นพบโอกาสอันหลากหลายในการทำงานที่ Sony สู่การเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ