พื้นฐานเลนส์

เมาท์เลนส์และรูปแบบเซนเซอร์
เลนส์เมาท์แบบ A และ E ของ Sony

Sony ผลิตกล้องที่มีระบบเลนส์เมาท์สองแบบได้แก่ A-mount และ E-mount ซึ่ง A-mount เป็นรุ่นมาตรฐานสำหรับตัวกล้องแบบกระจกโปร่งแสงเฉพาะตัวของ Sony ในขณะที่ E-mount จะใช้สำหรับตัวกล้องแบบมิเรอร์เลส

ความแตกต่างของเลนส์เมาท์

คุณสมบัติของ A-mount และ E-mount

กล้อง A-mount ที่มีเทคโนโลยีกระจกโปร่งแสงของ Sony จะมีข้อได้เปรียบในเรื่องการโฟกัสอัตโนมัติตรวจจับระยะห่างต่อเนื่องตลอดเวลา ระยะ Flange Back ที่สั้นของกล้องมิเรอร์เลสรุ่น E-mount จะทำให้คุณสามารถออกแบบตัวกล้องและเลนส์ที่มีความกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการจับและการเคลื่อนที่

ด้านในของกล้อง A-mount
A-Mount

[1] เลนส์เมาท์ [2] ระยะ Flange Back [3] กระจกโปร่งแสง [4] ระนาบเซนเซอร์ภาพ

ด้านในของกล้อง E-mount
E-Mount

[1] เลนส์เมาท์ [2] ระยะ Flange Back [3] ระนาบเซนเซอร์ภาพ

ขนาดเซนเซอร์ภาพ

รูปแบบฟูลเฟรมและรูปแบบ APS-C

ทั้งกล้องแบบ A mount และ E mount ต่างก็มีตัวเลือกเซนเซอร์ทั้งแบบฟูลเฟรมและแบบ APS-C จากบรรดาขนาดเซนเซอร์ที่ใช้กันทั่วไป แบบฟูลเฟรมนับว่าเป็นรูปแบบขนาดใหญ่ ในขณะที่แบบ APS-C นับเป็นขนาดกลาง ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็มีข้อได้เปรียบในการใช้งานเฉพาะตัว

* การวัดค่าทั้งหมดเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น

การทำงานร่วมกันของเลนส์และเซนเซอร์

Sony มีเลนส์แบบฟูลเฟรมและแบบ APS-C ที่มี Image Circle ที่ครอบคลุมถึงรูปแบบเซนเซอร์ที่ต้องใช้ร่วมกัน แม้ว่าเลนส์มักจะถูกเลือกให้ตรงกับรูปแบบของเซนเซอร์ แต่ก็สามารถใช้ผสมผสานกับชนิดที่ต่างกันได้เพื่อให้ได้ขอบเขตและมุมมองภาพที่แตกต่างกันออกไปในกรณีที่ต้องการให้ภาพครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นหรือต้องการถ่ายภาพระยะไกล

* ภาพเหล่านี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงเท่านั้น