พื้นฐานเลนส์

อภิธานศัพท์เลนส์
[FL] เลนส์ฟลูออไรท์ / [Super ED] กระจก Super ED (Extra-low Dispersion) / [ED] กระจก ED

เลนส์ที่สร้างด้วยกระจกออปติคัลทั่วไปมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อนของสี และส่งผลให้ภาพมีคอนทราส คุณภาพสี และความละเอียดที่ต่ำลง กระจก ED จึงได้รับการพัฒนาและใช้ในเลนส์บางรุ่นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งช่วยแก้ไขความคลาดเคลื่อนของสีที่ช่วงระยะไกลได้อย่างมาก และให้คอนทราสที่เหนือกว่าทั่วทั้งภาพ แม้ในการตั้งค่ารูรับแสงขนาดใหญ่ กระจก Super ED และเลนส์ฟลูออไรต์ช่วยชดเชยความคลาดเคลื่อนของสีได้ดียิ่งขึ้น ฟลูออไรต์ยังมีน้ำหนักเบากว่ากระจกออปติคัลทั่วไป จึงช่วยลดน้ำหนักของเลนส์โดยรวมอีกด้วย


[1] กระจก [2] กระจก ED [3] กระจก Super ED และเลนส์ฟลูออไรต์ [4] ระนาบโฟกัส

[Aspherical] เลนส์ Aspherical

ความคลาดเคลื่อนทรงกลมคือการเยื้องเล็กน้อยของลำแสงที่ฉายลงบนระนาบภาพโดยเลนส์ทรงกลมธรรมดา ซึ่งเกิดจากความแตกต่างในการหักเหของแสงที่จุดต่างๆ บนเลนส์ การเยื้องดังกล่าวสามารถลดคุณภาพของภาพในเลนส์รูรับแสงขนาดใหญ่ วิธีแก้ปัญหาคือการใช้ชิ้นเลนส์ “Aspherical” ("ไม่เป็นทรงกลม") รูปทรงพิเศษหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าใกล้ไดอะเฟรมเพื่อฟื้นฟูการจัดเรียงที่ระนาบภาพให้ตรง คงไว้ซึ่งความคมชัดและคอนทราสสูงแม้ที่รูรับแสงสูงสุด นอกจากนี้ชิ้นเลนส์ Aspherical ยังถูกนำมาใช้ในจุดอื่นๆ ในเส้นทางเดินของแสงเพื่อลดการบิดเบือน ชิ้นเลนส์ Aspherical ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถลดจำนวนชิ้นเลนส์ทั้งหมดที่จำเป็นได้ จึงลดขนาดของเลนส์และน้ำหนักโดยรวม


[1] เลนส์ทรงกลม [2] เลนส์ Aspherical [3] ระนาบโฟกัส

[XA] เลนส์ XA (Extreme Aspherical)

เลนส์ Aspherical ผลิตยากกว่าเลนส์ทรงกลมทั่วไปมาก ส่วนประกอบของเลนส์ XA (Extreme Aspherical) ใหม่ทำให้มีความแม่นยำต่อพื้นผิวสูงมากซึ่งสามารถควบคุมให้อยู่ในช่วง 0.01 ไมครอนได้โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตอันล้ำสมัย ซึ่งทำให้เกิดการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความละเอียดสูง และโบเก้ที่สวยงามที่สุดเท่าที่คุณเคยเห็นมา


[1-1] พื้นผิวเลนส์ Aspherical ทั่วไป [1-2] ผลลัพธ์โบเก้ที่ไม่ประทับใจ [2-1] พื้นผิวเลนส์ XA (Extreme Aspherical) [2-2] ผลลัพธ์โบเก้ที่สวยงาม

[AA] เลนส์ Advanced Aspherical

ชิ้นส่วน Advanced Aspherical (AA) คือการพัฒนาสู่ความแตกต่างจากเดิม ซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้เกิดอัตราส่วนความหนาที่สูงมากระหว่างส่วนกลางภาพและบริเวณขอบภาพ การผลิตชิ้นส่วน AA มีความยากมาก โดยต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่เพื่อให้ได้รูปทรงและผิวสัมผัสตามต้องการอย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือคุณภาพที่ดีขึ้นของการบันทึกและการแสดงภาพ

[ED Aspherical] เลนส์ ED Aspherical

ชิ้นเลนส์ ED Aspherical เป็นชิ้นเลนส์โค้งแบนแบบด้านเดียวที่ผลิตจากกระจก ED (Extra-low Dispersion) กระจก ED ลดความคลาดเคลื่อนของสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่โปรไฟล์ Aspherical จะชดเชยความคลาดเคลื่อนทางออปติคอลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งรวมถึงความคลาดเคลื่อนทรงกลม โคม่า และการบิดเบือน เพราะว่าชิ้นเลนส์ ED Aspherical ผสมผสานฟังก์ชันของกระจก ED และโปรไฟล์ Aspherical เข้าไว้ด้วยกันในชิ้นเลนส์เดียว จึงสามารถนำมาใช้เพื่อผลิตเลนส์น้ำหนักเบาที่มีความกระทัดรัดซึ่งให้ประสิทธิภาพออปติคอลสูงได้

[APD] Apodization

"ในเลนส์ทั่วไป ปริมาณแสงที่รวบรวมที่ขอบของเลนส์โดยประมาณจะเท่ากับปริมาณแสงที่ศูนย์กลาง ผลลัพธ์ที่ได้คือจุดที่คมชัดเหมือนกันที่จุด “b” และ “c” ทางด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ฟิลเตอร์พิเศษที่เรียกกว่า “ชิ้นเลนส์ออปติคอล Apodization” จะรวบรวมแสงที่ขอบเลนส์น้อยลง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือการกระจายที่ขอบของจุดแทน เกิดความพร่ามัวที่นุ่มนวลจากลักษณะของออปติคอลนี้

T number
เนื่องจากเลนส์ STF ที่มีชิ้นเลนส์ออปติคอล Apodization รวบรวมแสงโดยรวมน้อยกว่าเลนส์ทั่วไป F-stop จะถูกแทนที่โดย T (การส่ง) number ในทางปฏิบัติ ค่าทั้งสองประเภทสามารถแทนกันได้ในการกำหนดช่องรับแสง"

[1] เลนส์ STF [2] เลนส์ทั่วไป [3] ชิ้นเลนส์ออปติคอล Apodization [4] การพร่ามัวของเลนส์ STF (รอบจุดโฟกัส "a") [5] การพร่ามัวของทั่วไป (รอบจุดโฟกัส "a")

[Nano AR] การเคลือบ Nano AR

เทคโนโลยีการเคลือบ Nano AR ต้นฉบับของ Sony ผลิตการเคลือบเลนส์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบปกติที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำซึ่งช่วยให้ส่งผ่านแสงได้แม่นยำ ในขณะเดียวกันก็ลดการสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ทำให้เกิดแสงจ้าและภาพซ้อน การลดการสะท้อนที่เป็นลักษณะเฉพาะของการเคลือบ Nano AR เหนือกว่าการเคลือบกันการสะท้อนทั่วไป รวมทั้งการเคลือบที่ใช้โครงสร้างนาโนแบบไม่ปกติ ทำให้ความคมชัด คอนทราส และคุณภาพของภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างเด่นชัด


[1] แสงตกกระทบ [2] แสงสะท้อน [3] แสงที่ส่งผ่าน [4] กระจก [5] การเคลือบกันการสะท้อน [6] การเคลือบ Nano AR

มี Nano AR

มี Nano AR

ไม่ใช้ Nano AR

ไม่ใช้ Nano AR

[Nano AR II] Nano AR Coating II

Nano AR Coating II ใหม่ที่สามารถนำไปใช้กับส่วนประกอบเลนส์ขนาดใหญ่หรือพื้นผิวองค์ประกอบโค้งสูงได้รับการพัฒนาเพื่อลดแสงสะท้อนภายในที่อาจทำให้เกิดภาวะแสงจ้าหรือภาพซ้อนเพื่อภาพที่คมและชัดเจน แม้จะมองจากมุมกว้างของเลนส์ แต่ Nano AR Coating II ยังคงความคมชัดและคอนทราสต์สูงตลอดทั้งภาพแม้ในแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

[A] การเคลือบแบบธรรมดา [B] Nano AR Coating II
[1] การเคลือบแบบธรรมดา [2] Nano AR Coating II [3] ชิ้นกระจก [4] พื้นผิวกระจกโค้งสูง [5] แสงที่สะท้อน
*ภาพนี้แสดงถึงการประยุกต์ใช้เชิงทฤษฎีในการเคลือบแบบธรรมดากับพื้นผิวกระจกโค้งสูง

[A] การเคลือบแบบธรรมดา [B] Nano AR coating II

[การเคลือบ F] การเคลือบฟลูออรีน

ส่วนประกอบด้านหน้าที่เปิดของเลนส์อาจรับน้ำ โคลน น้ำมัน ลายนิ้วมือ และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ที่ไม่เพียงลดคุณภาพของภาพ แต่ในบางกรณียังทำให้เลนส์เสียหายด้วย Sony ให้โซลูชันที่ยอดเยี่ยมด้วยการเคลือบส่วนประกอบด้านหน้าด้วยฟลูออรีน ทำให้มุมสัมผัสของเหลวดีขึ้น ลดการเปียกของเลนส์ และ “ป้องกัน” สิ่งปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ รอยเปื้อนน้ำหรือน้ำมันที่ติดอยู่บนเลนส์สามารถเช็ดออกได้ง่าย นอกจากจะปกป้องเลนส์ที่มีค่าของคุณแล้ว การเคลือบฟลูออรีนยังลดความจำเป็นในการทำความสะอาดเลนส์ในภาคสนามด้วย

โปรดยอมรับคุกกี้ของ Youtube เพื่อรับชมวิดีโอนี้

เข้าถึงการกำหนดค่าคุกกี้ที่ด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคุกกี้ของ Youtube แล้วในส่วน “การทำงาน”

การเคลือบ ZEISS® T* 

ความจริงที่ว่าเทคโนโลยีการเคลือบผิวเลนส์เป็นสิทธิบัตรของ ZEISS แต่เดิมนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งทำโดยการตกตะกอนของไอสารเคลือบผิวที่บางและเรียบเสมอกันบนพื้นผิวเลนส์เพื่อลดการสะท้อนและเพิ่มการส่งผ่านให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัท ZEISS ยังพัฒนาและพิสูจน์ประสิทธิภาพของการเคลือบหลายชั้นสำหรับเลนส์ถ่ายภาพ และนี่คือเทคโนโลยีที่กลายเป็นการเคลือบ T*

ก่อนหน้าที่จะมีการแนะนำเลนส์ที่ผ่านการเคลือบผิว เลนส์จะสะท้อนแสงที่เข้ามาในเปอร์เซ็นต์ที่สูง จึงลดการส่งผ่านและทำให้เป็นเรื่องยากในการใช้ชิ้นเลนส์หลายชิ้นในการออกแบบเลนส์ การเคลือบที่มีประสิทธิภาพทำให้การออกแบบเลนส์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นไปได้ขึ้นมา เลนส์จึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมาก การสะท้อนภายในที่ลดลงมีส่วนทำให้แสงจ้าอยู่ในระดับต่ำสุดและคอนทราสสูง

การเคลือบ ZEISS T* ไม่ได้สามารถนำไปใช้กับทุกเลนส์ได้ สัญลักษณ์ T* จะปรากฏขึ้นบนเลนส์หลายชิ้นที่ผ่านข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพตลอดเส้นทางเดินของแสงทั้งหมดแล้วเท่านั้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะมีคุณภาพสูงสุด


[1] แหล่งกำเนิดแสง [2] เซนเซอร์ภาพ [3] การสะท้อนที่ลดลง

การเคลือบแบบหลายชั้น

ถึงแม้ว่าแสงส่วนมากที่ตกลงบนแก้วออปติคอลจะส่งผ่านไปเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังมีแสงบางส่วนที่สะท้อนกลับไปบริเวณผิวเลนส์ซึ่งทำให้เกิดภาพที่มีแสงจ้าหรือภาพซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องมีการเคลือบผิวเลนส์ด้วยชั้นเคลือบขนาดบางเพื่อป้องกันการสะท้อน เลนส์ α ใช้การเคลือบแบบหลายชั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อขจัดปัญหานี้โดยสามารถครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นได้กว้างมาก

[IF] การโฟกัสภายใน

จะมีเพียงเฉพาะกลุ่มตรงกลางหรือหลังของระบบออปติคอลเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่เพื่อให้เกิดการโฟกัส ความยาวทั้งหมดของเลนส์จึงยังคงเหมือนเดิม จึงมีประโยชน์ทั้งการโฟกัสอัตโนมัติที่รวดเร็วและมีระยะโฟกัสต่ำสุดที่สั้น นอกจากนี้เกลียวฟิลเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าของเลนส์จะไม่หมุน จึงให้ความสะดวกหากคุณกำลังใช้ฟิลเตอร์โพลาไรซ์อยู่

[PZ] พาวเวอร์ซูม

เลนส์เมาท์ α ของ Sony ที่มีพาวเวอร์ซูมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและคุณสมบัติในการเก็บรายละเอียดสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยการซูมที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ ซึ่งทำได้ยากมากในระบบการซูมแบบแมนนวล รายละเอียดอย่างการเร่งและการผ่อนการซูมให้ได้อย่างราบรื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน รวมถึงการติดตามภาพก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ของกล้องบันทึกวิดีโอของ Sony พร้อมนวัตกรรมล้ำสมัย ตั้งแต่การออกแบบออปติคอลและกลไกการทำงานไปจนกระทั่งเทคโนโลยี Actuator ดั้งเดิมของ Sony ที่ผสมผสานกันผ่านการผลิตที่พิถีพิถันโดยโรงงานของ Sony ตัวซูมภายในก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่น ซึ่งช่วยให้ความยาวของเลนส์คงที่ในขณะซูม และทำให้กระบอกเลนส์ไม่หมุนเพื่อที่ตัวโพลาไรซ์เซอร์และฟิลเตอร์อื่นๆ ที่เปลี่ยนตามตำแหน่งจะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้สิ่งใดเสริมเพิ่มเติม

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) คือแนวคิดการออกแบบออปติคอลของ Sony สำหรับเลนส์แบบเปลี่ยนได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพและความละเอียดสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับภาพเคลื่อนไหว

การออกแบบ SMO แก้ไขสามปัญหาหลักที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์:

- การเปลี่ยนความยาวโฟกัส (องศาของการสั่นไหวของภาพเวลาทำการโฟกัส) จะลดลงอย่างมีประสิทธิภาพโดยกลไกการโฟกัสภายในที่มีความแม่นยำ

- การเปลี่ยนโฟกัสเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้นในขณะซูมถูกกำจัดออกไปโดยกลไกปรับการติดตามแบบพิเศษ

- การเคลื่อนไหวด้านข้างของแกนออปติคอลแสงขณะซูมถูกกำจัดออกโดยกลไกการซูมภายในที่ช่วยคงความยาวของเลนส์ไว้ในทุกความยาวโฟกัส

ระดับของความแม่นยำที่ต้องการนั้นจำเป็นต้องมาจากทั้งการออกแบบและการตรวจสอบที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องในระหว่างการผลิต แต่คุณประโยชน์สำหรับการสร้างภาพยนตร์กับเลนส์รูรับแสงขนาดใหญ่โดยเฉพาะในเซนเซอร์รูปแบบขนาดใหญ่นั้นงดงามน่าชมและคุ้มค่ากับความพยายามที่ใช้ไป

[IZ] การซูมภายใน

วิธีการซูมของเลนส์ประเภทหนึ่ง ประโยชน์ของการซูมภายในคือความยาวของเลนส์จะคงที่ขณะซูม และกระบอกจะไม่หมุนดังนั้นสามารถใช้โพลาไรซ์และฟิลเตอร์ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนเพิ่มเติม

[LR MF] Linear Response MF

Linear Response MF ปรับปรุงการควบคุมสำหรับการใช้งานโฟกัสแมนนวล วงแหวนโฟกัสมีความละเอียดการควบคุมสูง ช่วยให้ทำงานตามอินพุตของผู้ใช้อย่างแม่นยำเมื่อโฟกัสแบบแมนนวล Linear Response MF ยังให้การโฟกัสที่ใช้ง่ายและเกือบเทียบเท่ากับการโฟกัสแมนนวลแบบกลไก โฟกัสจะเปลี่ยนแปลงตามแนวราบตอบสนองต่อการหมุนวงแหวนโฟกัส ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมความฉับไวที่จำเป็นสำหรับการโฟกัสแบบแมนนวลอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

[Floating F] โฟกัสแบบ Floating 

กลไกโฟกัสแบบ Floating ให้ความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ระยะ Infinity จนถึงระยะโฟกัสใกล้สุด ระบบนี้ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทุกประเภทให้เหลือน้อยที่สุด และให้ภาพที่คมชัด ความละเอียดสูงตั้งแต่การโฟกัสระยะ Infinity สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ตลอดไปจนถึงการโฟกัสระยะใกล้ในการถ่ายภาพบุคคลและวัตถุที่คล้ายกัน

[XD LM] มอเตอร์แนวราบ XD (ไดนามิกกว้างพิเศษ)

มอเตอร์แนวราบ XD (ไดนามิกสูงพิเศษ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แรงผลักดันและประสิทธิภาพสูงกว่าประเภทก่อนหน้าเพื่อใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพด้านความเร็วที่พัฒนาอย่างรวดเร็วของตัวกล้องในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบมอเตอร์แนวราบและผังส่วนประกอบได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้ได้แรงผลักดันที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

โปรดยอมรับคุกกี้ของ Youtube เพื่อรับชมวิดีโอนี้

เข้าถึงการกำหนดค่าคุกกี้ที่ด้านล่างและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดคุกกี้ของ Youtube แล้วในส่วน “การทำงาน”

[DDSSM] Direct Drive Super Sonic wave Motor

ระบบ DDSSM ใหม่นี้ใช้สำหรับการวางตำแหน่งกลุ่มโฟกัสที่มีน้ำหนักซึ่งจำเป็นสำหรับรูปแบบฟูลเฟรมได้แม่นยำ ทำให้การโฟกัสมีความแม่นยำแม้ระยะชัดลึกของเลนส์จะตื้นที่สุด ระบบขับเคลื่อน DDSSM ยังทำงานได้อย่างเงียบเชียบอย่างเหลือเชื่อ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพยนตร์ที่ต้องมีการเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่อยๆ ขณะถ่ายทำ

[RDSSM] Ring Drive Super Sonic wave Motor

RDSSM เป็นระบบขับเคลื่อน Piezoelectric ที่เอื้อต่อการทำงานของ AF ที่ราบรื่นไร้เสียงรบกวน มอเตอร์สามารถสร้างแรงบิดสูงได้แม้รอบการหมุนจะช้า และยังให้การตอบสนองต่อการเริ่มและการหยุดแบบทันทีด้วย นอกจากนี้ยังมีการทำงานที่เงียบมาก ซึ่งช่วยทำให้การโฟกัสอัตโนมัติปราศจากเสียง เลนส์ที่มี RDSSM ยังมาพร้อมกับตัวตรวจจับตำแหน่งที่ทำหน้าที่ตรวจจับการหมุนของเลนส์โดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำของ AF โดยรวมด้วย

RDSSM ประกอบด้วยโรเตอร์ (ซ้าย) และสเตเตอร์ (ขวา) ที่มีชิ้นเลนส์ Piezoelectric ติดตั้งอยู่

[LM] มอเตอร์แนวราบ

มอเตอร์แนวราบแบบที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้การขับเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรงไม่มีการสัมผัสของกลุ่มโฟกัสของเลนส์สำหรับการใช้งานที่เงียบและตอบสนองรวดเร็วเป็นพิเศษ การทำงานเงียบ การตอบสนองรวดเร็ว และการเบรกที่แม่นยำมาจากระบบขับเคลื่อนแนวราบที่ไม่มีการสัมผัสไม่ได้มีประโยชน์แค่สำหรับการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น แต่ยังให้การทำงานที่ราบรื่นไร้เสียงสำหรับผู้ผลิตภาพยนตร์ด้วย 

[SAM] Smooth Autofocus Motor

เลนส์ SAM มาพร้อมมอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในตัวเลนส์เลยซึ่งจะคอยทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์ประกอบการโฟกัสโดยตรง แทนที่การใช้มอเตอร์โฟกัสอัตโนมัติที่อยู่ในส่วนตัวกล้อง เมื่อมอเตอร์ในตัวทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกการโฟกัสโดยตรง ระบบการทำงานจะมีความราบรื่นและเงียบกว่าระบบขับเคลื่อนโฟกัสอัตโนมัติแบบทั่วไปเป็นอย่างมาก

[STM] สเต็ปมอเตอร์

สเต็ปมอเตอร์ (STM) คือมอเตอร์ที่มีกลไกซึ่งแบ่งการหมุนเป็นจำนวนสเต็ปสำหรับการหมุนที่ควบคุม โดยจะหมุนหนึ่งสเต็ปทุกครั้งที่ได้รับกระแสไฟฟ้า STM ช่วยให้เลนส์โฟกัสอย่างนุ่มนวลและเงียบเมื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพยนตร์

[FHB] ปุ่มล็อคโฟกัส 

เมื่อคุณได้ปรับโฟกัสไปยังที่ที่คุณต้องการ การกดปุ่มนี้บนกระบอกเลนส์จะทำให้เลนส์ล็อคระยะโฟกัสนั้นค้างไว้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดฟังก์ชันการดูภาพตัวอย่างให้กับปุ่มนี้ผ่านการตั้งค่าแบบกำหนดเองของกล้อง

[FRL] ตัวจำกัดช่วงโฟกัส

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาเล็กน้อยในระหว่างทำการโฟกัสอัตโนมัติโดยการกำหนดขีดจำกัดของช่วงโฟกัส สำหรับเลนส์มาโคร ขีดจำกัดนี้อาจเป็นได้ทั้งในช่วงใกล้หรือไกล (ตามภาพ) สำหรับ SAL70200G ขีดจำกัดถูกกำหนดอยู่ในช่วงไกลเท่านั้น สำหรับ SAL300F28G คุณสามารถจำกัดการโฟกัสไว้ได้ทั้งช่วงไกลหรือตามช่วงที่คุณระบุ

[วงแหวน I/A] วงแหวนม่านแสง / รูรับแสง 

วงแหวนม่านแสง/รูรับแสงช่วยให้การควบคุมรูรับแสงที่ใช้งานง่าย โดยให้การควบคุมรูรับแสงที่ราบรื่นสำหรับการใช้งานที่ยอดเยี่ยม

[คลิก I/A] ปุ่มคลิกม่านแสง / รูรับแสง 

วงแหวนม่านแสง/รูรับแสงช่วยให้ความฉับไวและการตอบสนองที่มืออาชีพต้องการสำหรับการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ ปุ่ม ON/OFF คลิกช่วยให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานคลิกสต็อปวงแหวนรูรับแสงได้ตามต้องการ การใช้งานคลิกสต็อปจะให้การสัมผัสที่รับรู้ได้ซึ่งช่วยให้วัดจำนวนการปรับวงแหวนด้วยความรู้สึกได้ง่ายขึ้น และดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง เมื่อไม่ใช้งานคลิกสต็อป วงแหวนรูรับแสงจะหมุนอย่างราบรื่นและเงียบ ให้การควบคุมที่ราบรื่นไร้เสียงสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์

[ล็อค I/A] สวิตช์ล็อคม่านแสง / รูีรับแสง

สวิตช์ล็อคม่านแสงช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าแสงที่ไม่ต้องการขณะถ่ายภาพ เมื่อล็อคแล้ว รูรับแสงจะถูกล็อคไว้ที่ตำแหน่ง [A] หรือสามารถหมุนระหว่างการตั้งค่าแมนนวลแบบใดก็ได้ เมื่อปลดล็อคแล้ว วงแหวนรูรับแสงสามารถหมุนระหว่าง [A] และการตั้งค่าแมนนวลแบบใดก็ได้โดยไม่จำกัด

[ZRDSL] ปุ่มล็อคเลือกทิศทางการหมุนซูม 

ทิศทางวงแหวนซูมปรับเปลี่ยนได้ การใช้งานกลไกที่เรียบง่ายคือทั้งหมดที่จำเป็นในการสลับทิศทางของวงแหวนซูมให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้ ทิศทางวงแหวนซูมสามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการได้ง่าย

[OSS] Optical SteadyShot 

โหมด Optical SteadyShot ที่ให้มาช่วยให้ถ่ายภาพคมชัดในการถ่ายด้วยการใช้มือถือกล้องภายใต้สภาวะต่างๆ ได้สะดวกสบายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบป้องกันการสั่นไหว Mode 2 ช่วยให้ถ่ายภาพที่แพนแบบไดนามิกได้ และ Mode 3 ให้ภาพในช่องมองภาพที่นิ่งมากขึ้นซึ่งให้การติดตามและจัดเฟรมง่ายขึ้น

[โหมด OSS] โหมด Optical SteadyShot

โหมด Optical SteadyShot ช่วยให้ถ่ายภาพคมชัดด้วยการใช้มือถือกล้องภายใต้สภาวะต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ระบบป้องกันการสั่นไหวของโหมด 2 ช่วยในการถ่ายภาพที่แพนแบบไดนามิก และโหมด 3 ให้ระบบป้องกันการสั่นไหวที่เหมาะสำหรับติดตามและถ่ายภาพกีฬาที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอและคาดเดาไม่ได้

[DMR] การออกแบบทนฝุ่นและความชื้น 

เลนส์ได้รับการออกแบบมาให้ทนฝุ่นและความชื้น ช่วยให้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

[Circular] รูรับแสง Circular 

โดยทั่วไปหากรูรับแสงใช้ใบมีดรูรับแสง 7, 9 หรือ 11 ชิ้น รูปร่างของรูรับแสงก็จะกลายเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่มี 7 ด้าน 9 ด้าน หรือ 11 ด้าน ในขณะที่ทำให้รูรับแสงเล็กลง แต่สิ่งนี้มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์บางประการเช่นการสร้างความพร่ามัวให้กับแหล่งกำเนิดแสงแบบจุดจะปรากฏเป็นรูปหลายเหลี่ยมซึ่งไม่เป็นวงกลม เลนส์ α เอาชนะปัญหานี้ผ่านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยรักษารูปร่างของรูรับแสงไว้เกือบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การกำหนดให้รูรับแสงเปิดกว้างสุดไปจนถึงเมื่อปิดรูรับแสง 2 สต็อป ผลที่ตามมาคือความพร่ามัวจะดูนุ่มนวลขึ้นและเป็นธรรมชาติขึ้น


การเปรียบเทียบการออกแบบรูรับแสง [1] รูรับแสงทั่วไป [2] รูรับแสง Circular