การตั้งค่า Product Showcase | กล้อง Vlog ZV-1F | Sony

คำบรรยาย “การตั้งค่า Product Showcase”

 

คำบรรยาย “ปรับเป็นการตั้งค่า Product Showcase” เหนือภาพหน้าจอ LCD ของกล้องที่แสดงให้เห็นผู้ใช้กำลังแตะปุ่ม Product Showcase ซึ่งเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัติและแสดงข้อความ “วางผลิตภัณฑ์ไว้ตรงกลาง”

 

คำบรรยาย “การตั้งค่า Product Showcase: เปิด” เหนือภาพที่ถ่ายจาก ZV-1F ซึ่งแสดงให้เห็นผู้ใช้ที่อยู่ในโฟกัส แล้วเธอก็แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในฉากหน้า และโฟกัสเปลี่ยนไปจับที่ผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อนำผลิตภัณฑ์ออกจากฉากหน้า โฟกัสจะกลับไปที่ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

 

คำบรรยาย “การตั้งค่า Product Showcase: ปิด” เหนือภาพเดียวกับที่แสดงให้เห็นผู้ใช้ที่อยู่ในโฟกัส เมื่อมีการแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในฉากหน้าแล้วนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกจากฉากหน้าในลำดับต่อมา โฟกัสจะยังคงอยู่ที่ใบหน้าของเธอและผลิตภัณฑ์จะยังคงพร่ามัว

 

ภาพแยกหน้าจอที่แสดงซ้ำภาพทั้งสองแบบเคียงข้างกันเพื่อการเปรียบเทียบ ซ้าย: คำบรรยาย “ปิด” เหนือภาพที่ปิดใช้งานการตั้งค่า Product Showcase ขวา: คำบรรยาย “เปิด” เหนือภาพที่เปิดใช้งานการตั้งค่า Product Showcase ซึ่งแสดงการเปลี่ยนโฟกัสอัตโนมัติในโหมดการตั้งค่า Product Showcase

 

โลโก้ “SONY”