Camera Remote SDK

Camera Remote SDK

Camera Remote SDK
Grey SDK icon Grey SDK icon

Camera Remote SDK

Camera Remote SDK

ปลดล็อกความสามารถระยะไกลใหม่ๆ

Camera Remote SDK ทำให้ผู้ใช้ควบคุมกล้องของ Sony จากระยะไกลด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ภายใน SDK นี้ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบแอพพลิเคชันที่ปรับแต่งเองตามความต้องการทางธุรกิจได้ ด้วยการผสานอุปกรณ์ระดับมืออาชีพของ Sony
กล้อง Sony ทั้งสี่ตัวบนฉากหลังสีเทาที่มีไอคอนสีขาวต่างๆ เป็นสัญลักษณ์ถึงการเชื่อมต่อระยะไกล