Liu Chen Hsiang

Liu Chen Hsiang

ไต้หวัน

รอเงียบๆ จากนั้นก็จับภาพความงามทันทีด้วยความแม่นยำ

ช่างภาพมากประสบการณ์อย่างหลิวเจิ้นเสียง (Liu Zhenxiang) ได้รับรางวัล Wu Sanlian Art Awardสาขาการถ่ายภาพในปี 2010 เขาจัดนิทรรศการภาพถ่ายของตนเองเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ 20 ปี และเคยทำงานในวงการสื่อ ในตำแหน่งช่างถ่ายภาพนิ่งสำหรับภาพยนตร์ ในปี 1987 หลิวได้เริ่มถ่ายภาพศิลปะการแสดงและทำงานเป็นช่างภาพประจำที่ Cloud Gate Dance Theatre เป็นเวลาเกือบ 30 ปี เขาได้เปิดนิทรรศการเดี่ยวและแบบร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในไต้หวันและต่างประเทศในหลายๆ ครั้ง และผลงานของเขายังได้รับเกียรติให้จัดแสดงในหอศิลป์ด้วย ตัวเขาเองยังมีคอลเลกชันผลงานต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ได้แก่ Taiwan in Shadow, Beginning to End: Liu Zhenxiang’s Story of Cloud Gate in Picture, A Mouth Full of Fish Bones, and Family Photo Album: The Best Gift to Leave a Child, a Photography Lesson for Parents.

อุปกรณ์ที่ Chen Hsiang ใช้
ILCE-7RM3
Alpha 7R III

ILCE-7RM3

SEL1635GM
FE 16-35mm F2.8 GM

SEL1635GM

SEL2470GM
FE 24-70 มม. F2.8 GM

SEL2470GM

SEL70200GM
FE 70-200 มม. F2.8 GM OSS

SEL70200GM

SEL85F14GM
FE 85 มม. F1.4 GM

SEL85F14GM

SEL2470Z
Vario-Tessar T* FE 24-70 มม. F4 ZA OSS

SEL2470Z

SEL55F18Z
Sonnar T* FE 55 มม. F1.8 ZA

SEL55F18Z

SAL70200G2
70-200 มม. F2.8 G SSM II

SAL70200G2