เกรียงไกร ไวยกิจ

เกรียงไกร ไวยกิจ

ไทย

กล้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และมีความสำคัญเท่ากับสิ่งอื่นๆ ในชีวิต

เกรียงไกร ไวยกิจเกิดและเติบโตที่จังหวัดราชบุรี เมื่อเป็นเด็ก เขารักการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจ ภายหลังจบชั้นมัธยม จึงเข้าไปศึกษาต่อด้านศิลปะที่กรุงเทพมหานคร ขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่สองในมหาวิทยาลัย เขารวบรวมผลงานทั้งหมดที่เคยสร้างมาตั้งแต่อายุ 12 - 20 ปี และจัดแสดงผลงานดังกล่าวในงานนิทรรศการเดี่ยวของตัวเองในชื่อ “12 Arts 20” โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ขณะที่ศึกษาด้านศิลปะ เขายังได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

เกรียงไกรมีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระกว่า 30 ปี ภาพถ่ายของเขาถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ งานนิทรรศการ “Under the Moon Light” ที่ Rare Art Gallery ในกรุงเทพมหานคร, “China 6th Photographic Art Festival” และ “2nd Duyun International Photographic Expo” ในประเทศจีน และ “SEE SEA: Southeast Asian Spirit” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ภาพถ่ายของเขาถูกนำไปจัดแสดงในงานฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-พม่า รวมถึงงาน “Ton Tharn Siam - Lankawongs 260 years” ซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับศรีลังกา

อุปกรณ์ของเกรียงไกร
SEL100400GM
FE 100-400 มม. GM

SEL100400GM

SEL2470GM
FE 24-70 มม. F2.8 GM

SEL2470GM

SEL1224G
FE 12-24mm F4 G

SEL1224G