ฮัสซาอิน อัลมูซาวิ

ฮัสซาอิน อัลมูซาวิ

สหรัฐอาหรับเอมิเรต

นักศึกษาแบบลักษณ์ที่ตั้งใจทำบันทึกมรดกทางสถาปัตยกรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรต

ฮัสซาอิน อัลมูซาวิคือนักออกแบบภาพกราฟิกและช่างภาพชาวเอมิเรต ฮัสซาอินได้รับการฝึกอบรมที่ออสเตรเลียและได้เริ่มสนใจการถ่ายภาพพื้นที่ในเมืองโดยการทำบันทึกแบบลักษณ์เอาไว้ หลังจากกลับมาที่เอมิเรต เขาได้ตั้งภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในเมืองใหม่อีกครั้งและทำบันทึกมรดกทางสถาปัตยกรรมของประเทศเอาไว้

อุปกรณ์ของฮัสซาอิน
DSC-RX100M5A
RX100 V

DSC-RX100M5A

SEL2470GM
FE 24-70 มม. F2.8 GM

SEL2470GM

SEL70200G
FE 70-200 มม. F4 G OSS

SEL70200G