Bui Viet Son (Mr.Lee)

Bui Viet Son

เวียดนาม

จับทุกการเคลื่อนไหว 

Bui Viet Son เป็นช่างภาพงานแต่งงานระดับมืออาชีพที่มีชื่อเสียงด้วยกระแสนิยมในอุตสาหกรรมการถ่ายภาพงานแต่งงานในฮานอย เขามีประสบการณ์มากมายนับ 10 ปีจากการถ่ายภาพทั่วโลก โดยเฉพาะการถ่ายภาพงานแต่งงาน เมื่อก่อนเขาเคยใช้กล้อง DSLR แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้กล้อง α9 ระบบมิลเลอร์เลสของ Sony ในการทำงาน

อุปกรณ์ของ Bui Viet Son
SEL85F14GM
FE 85 มม. F1.4 GM

SEL85F14GM

SEL2470GM
FE 24-70 มม. F2.8 GM

SEL2470GM

SEL50F14Z
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

SEL50F14Z