อุ๊ปส์ บานาน่า - ฝั่ม วัน ดู
แอลฟา ยูนิเวิร์ส

อุ๊ปส์ บานาน่า - ฝั่ม วัน ดู

เวียดนาม
อาหาร ท่องเที่ยว

อุ๊ปส์ บานาน่าเป็นยูทูปเบอร์ ผู้ชื่นชอบในการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับอาหาร การเดินทาง และสารคดีในเวียดนาม บางครั้งเขาก็ทำวีล็อกเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมด้วยเช่นกัน

อุปกรณ์ของอุ๊ปส์ บานาน่า
GP-VPT1
ขาตั้งกล้องรีโมทคอนโทรล

GP-VPT1

SEL1670Z
Vario-Tessar T* E16-70มม. F4 ZA OSS

SEL1670Z

HVL-LEIR1
ไฟวิดีโอ IR ชนิดใส่แบตเตอรี่ HVL-LEIR1

HVL-LEIR1

ECM-CG60
ไมโครโฟน Shotgun

ECM-CG60

SF-G ซีรีย์ (T)
SF-G ซีรีย์ TOUGH Specification

SF-G ซีรีย์ (T)

VCT-RBM2
อุปกรณ์ติดตั้งยึดโรลบาร์ VCT-RBM2

VCT-RBM2