Wesley
ข้อมูลเกี่ยวกับช่างภาพ

Wesley เป็นนักเล่าเรื่องที่สนใจในเรื่องของอารมณ์

โดยเขาจะใช้ดวงตาสำหรับจับภาพความรู้สึกของตนเองช่วยให้พนักงานแสดงด้านความเป็นมนุษย์และความเป็นมิตรที่มากขึ้นลงในภาพ Wesley ได้ก่อตั้ง Memphis West Pictures ขึ้นมาในปี 1997 และมีลูกค้ามาใช้บริการมากมายตั้งแต่ระดับบริษัทนานาชาติจนถึงสำนักงานและสถาบันท้องถิ่น ในโครงการ Tronie เขาเสาะหาการรังสรรค์แก่นของภาพบุคคลในภาพวาดใหม่อีกครั้ง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาด “Tronie” ซึ่งเป็นภาพวาดประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในศตวรรตที่ 17  

อุปกรณ์ของ Wesley
ILCE-7RM3

Alpha 7R III

ILCE-7RM3

SEL70200GM

FE 70-200 มม. F2.8 GM OSS

SEL70200GM