ดูไบ

PRAKASH KUMAR SINGH

ดูไบคือเมืองที่ตั้งอยู่ภายในทะเลทรายอาหรับท่ามกลางอุณหภูมิสุดโหดซึ่งถูกค้นพบโดยการค้าขายเมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้ดูไบได้กลายเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางทางธุรกิจและจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความมุ่งมั่น กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตคือสิ่งที่หล่อหลอมดูไบในปัจจุบัน ภาพของผมบันทึกความหรูหราของมหานครสมัยใหม่ที่ปรากฏออกมาดั่งดอกกุหลาบแสนสวยที่งอกท่ามกลางผืนทรายในทะเลทรายอันเวิ้งว้าง

เทคโนโลยี G MASTER: นวัตกรรมเบื้องหลัง SEL1635GM

HERO LENS MOVIE: แปรเปลี่ยนทุกชั่วขณะให้เป็นความทรงจำ