ฮ่องกง

HUNG A

ทั่วทั้งฮ่องกงเต็มไปด้วยอาคารสูงของธนาคารรัฐ เหล่าบริษัทและผู้พัฒนาต่างอ้างสิทธิ์ในการนิยามสถาปัตกรรมทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมของเมืองแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม เราได้แปลงโฉมทิวทัศน์ของเมืองที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นโดยจับภาพแนวตรงที่เต็มไปด้วยความหนาแน่นสูงของผู้คน และความแออัดแบบโรคกลัวที่แคบของทิวทัศน์ในเมืองอันน่าอัศจรรย์ผ่านเลนส์ของเรา ด้วยวิธีการนี้เราจึงสามารถถ่ายทอดเรื่องเล่าผ่านภาพอันโดดเด่นของป่าคอนกรีตแห่งนี้ และเป็นสักขีพยานให้กับ “เมืองแห่งการสาบสูญ”

เทคโนโลยี G MASTER: นวัตกรรมเบื้องหลัง SEL1635GM

HERO LENS MOVIE: แปรเปลี่ยนทุกชั่วขณะให้เป็นความทรงจำ